2021. júliusi felvételi alapképzésre

A Babeş-Bolyai Tudományegyetem Kémia és Vegyészmérnöki Kara felvételit hirdet a magyar tagozat alapképzéseire:

Kémia szakterület
 • Kémia szak - 3 éves, nappali képzés
Vegyészmérnöki szakterület
 • Szerves anyagok kémiája és technológiája, kőolaj- és szénkémia - 4 éves, nappali képzés

Felvételi szabályzatok

 • A Babeş-Bolyai Tudományegyetem 2021-as felvételi szabályzata megtekinthető itt: LINK
 • A Kémia és Vegyészmérnöki Kar 2021-as felvételi szabályzat melléklete megtekinthető itt: LINK

Beiskolázási számok

A magyar nyelvű alapképzésen meghirdetett helyek száma:

 • Kémia
  • Tandíjmentes államilag támogatott helyek: 13
  • Tandíjas helyek: 15
 • Szerves anyagok kémiája és technológiája, kőolaj- és szénkémia
  • Tandíjmentes államilag támogatott helyek: 25
  • Tandíjas helyek: 5

2021. júliusi felvételi eseménynaptára


Nap Esemény
július 12-20. a jelentkezők ONLINE beiratkozása
Figyelem! 17-én, csak 17 óráig lehetséges.
július 21.
12 óra
ONLINE felvételi vizsga - feleletválasztós teszt
az eredmények kifüggesztése
július 20-21. a felvételi vizsgával kapcsolatos fellebbezések benyújtása és elbírálása
(elektronikusan a chemubb2021@gmail.com email címre)
július 21. a felvételi vizsga eredményeinek kifüggesztése a fellebbezések elbírálása után
(bejutott/várólistán lévő/kiesett jelentkezők listája)
július 22-28. a megszerzett helyek elfogadásának visszaigazolása - I. forduló
július 28. az eredmények kifüggesztése a visszaigazolás I. fordulóját követően
július 29. a megmaradt helyek újraosztása a várólistán lévő jelentkezők között,
a helyek elfogadásának visszaigazolása - II. forduló
július 29. az eredmények kifüggesztése a visszaigazolás II. fordulóját követően
július 30. a júliusi felvételi végleges eredményeinek kifüggesztése

Beiratkozás

A beiratkozáshoz az alábbi két lépést minden jelöltnek el kell végeznie:

 1. Lépés. ONLINE előzetes regisztráció.
 2. Lépés. ONLINE beiratkozás.

A jelentkezők beiratkozása ONLINE történik. A jelentkezők felelősséggel tartoznak az előírt valamennyi dokumentum megfelelő feltöltéséért/továbbításáért, aláírva (esetenként) és szkennelve. A jelentkezők felelősséget vállalnak a dokumentumok valódiságáért, valamint a digitális/szkennelt és az eredeti dokumentumok tartalmának azonosságáért, amelyeket a jelentkezői dossziéban kell elhelyezni, kézjeggyel ellátott írásos nyilatkozat kíséretében.

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

 1. beiratkozási típusnyomtatvány, mindenik oldalon aláírva, letölthető itt: PDF (Kitöltött minta: PDF)
  Szerkeszthető beiratkozási típusnyomtatvány: PDF
 2. az érettségi oklevél/bizonyítvány/igazolás (amennyiben az oklevelet nem bocsátották ki a beiratkozás időpontjáig) és a középiskola tanulmányi eredményeit (IX-XII osztály kémia átlagot) igazoló törzskönyvi kivonat (foaia matricolă), vagy az ezt helyettesítő igazolás
 3. születési anyakönyvi kivonat (keresztlevél)
 4. személyazonossági igazolvány
 5. orvosi igazolás
 6. hozzájáruló nyilatkozat (declarație de consimțământ) a személyes adatok kezeléséhez (lásd beiratkozási típusnyomtatvány utolsó oldala)
 7. a felvételi díjak (beiratkozás és adatfeldolgozás) kifizetését igazoló dokumentum
 8. oklevél az elért helyezésről, vagy részvételi oklevél a tantárgyversenyről, azon jelentkezők esetében, akik a versenyzőkre vonatkozó kedvezményekben részesülnek
 9. igazolás/igazolások, amelyek tanúsítják a romániai egyetemi rendszerben elvégzett tandíjmentes vagy tandíjas évek számát, és amelyből/amelyekből kiderül, hogy az egyetemi illetékek naprakész befizetése megtörtént

A beiratkozáshoz szükséges iratok nyomtatható változata letölthető itt: PDF


Beiratkozási útmutató videók

ONLINE előiratkozás:ONLINE iratkozás:
Beiratkozási díjak

A felvételi megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó szabályzat értelmében a felvételire való jelentkezéshez a következő díjakat kell befizetni (a Kémia és Vegyészmérnöki Karon csak egyetlen díjat szükséges kifizetni, függetlenül a válaszott szakok számától):

 • adatfeldolgozási díj - 50 lej
 • beiratkozási díj - 50 lej

Mindkét összeget (1) ONLINE a Felvételi Platformon keresztül banki átutalással, illetve (2) postán vagy bankon keresztül lehet kifizetni az egyetem folyószámlájára:
RO35TREZ21620F330500XXXX, Trezoreria Cluj, CUI-4305849

Kérjük, tüntessék fel a következő szöveget:

 • destinatar: "Universitatea Babeș-Bolyai, pentru Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică"
 • corespondență: "Suma reprezintă taxa de procesare sau/și de admitere"

Felvételi jegy. Kiválasztási szempontok

A bejutott jelentkezők elosztása a felvételi átlaguk csökkenő sorrendjében történik, szigorúan betartva a beiratkozáskor megjelölt szakok prioritását, a legelső opciótól indulva. A Karra felvételt csak azok a jelentkezők nyerhetnek, akik elérték legalább az 5,00-ös (öt) felvételi átlagjegyet.

Az alábbi alternatívák egyike vonatkozik a felvételi átlag meghatározására:

 • a felvételi vizsgán megszerzett jegy (20%) és az érettségin elért eredmény (80%) súlyozott átlaga, kiszámítása a következő képlet alapján történik:
 • FELVÉTELI ÁTLAG =
  0,2×(felvételi vizsgateszt jegye) + 0,8×(érettségi jegyek átlaga)
 • „CANDIN LITEANU” kémiaversenyen elért jegy: a jelentkező kérésére (a beiratkozási formanyomtatványon, 2 oldal, 4 alpont) helyettesítheti a végső felvételi átlagot, azzal a feltétellel, hogy a felvételiző érettségi diplomával rendelkezzen.
 • A középiskolai évek alatt valamely tantárgyversen elért eredmény: az elfogadott versenyek, helyezések részletes leírása a kari felvételi tájékoztató részeiben (A.3. alpont, negyedik oldal) olvasható.

Azonos átlagjegy esetében a rangsorolási szempontok a következők:

 1. kritérium: az érettségi jegy átlaga
 2. kritérium: a jelentkező választása alapján, a IX ÷ XII. osztály egyikében elért kémia tantárgy átlaga

Felvételi vizsga

 • A felvételi vizsga egy ONLINE platformon (chem-ubb.hypertalk.net) lesz lebonyolítva, a felvételizők a beiratkozásnál megadott emailben kapják meg a felhasználónevet és a jelszót.
 • A vizsga időtartama 1 óra 30 perc.
 • A vizsga egy helyes válaszos teszt, amely 9 kérdést fog tartalmazni.
 • Mindegyik helyes válasz 1 pontot ér, valamint 1 pont jár hivatalból (összesen 10 pont).
 • A felvételire jelentkezők egyéni választása szerint lehet:
  1. Szervetlen kémiából
  2. Szerves kémiából
  3. Matematika Algebrából
 • A kérdéseket egy 50-es kérdéssorból választjuk ki (lásd tételminták).
 • A felvételi vizsgán megszerzett jegy a végső felvételi átlag 20%-át jelenti.
 • A beiratkozási űrlapon a jelentkezőknek meg kell jelölniük a felvételi vizsga nyelvét (magyar vagy román).

FIGYELEM! A platform a felvételi vizsga alatt a csalás kiiktatása végett a webkamerán keresztül rögzít, ugyanakkor képernyőképet is készít. A felvételizőnek gondoskodnia kell arról, hogy felvételire használt laptopon/számítógépen a webkamera működőképes.

FIGYELEM! Ha a felvételi teszt kezdetekor vannak olyan felvételizők, akik technikai okokból nem tudnak csatlakozni, vagy a teszt során a platformmal megszakad a kapcsolat, akkor a helyzetet sürgősen közlik az admitere@chem.ubbcluj.ro e-mail címre vagy telefonon 0264-591998. Ezen jelentkezőknek, újabb felvételi teszt kerül megrendezésre 2021. július 21-én, 12 órakor.

Fellebbezések online benyújtására az eredményhirdetéstől számított 48 órán belül van lehetőség a chemubb2021@gmail.com e-mail címen. A beérkezett fellebbezéseket egyetemi szintű bizottság bírálja el.


A felvételi tematikája és tételminták

 • Felvételi témakörök:
  • általános és szervetlen kémia: LINK
  • szerves kémia: LINK
  • matematika: LINK
 • Tételminták:
  • általános és szervetlen kémia: LINK
  • szerves kémia: LINK
  • matematika: LINK

Visszaigazolás

FIGYELEM! A megszerzett hely visszaigazolásának elmulasztása a kijelölt időpontig a megszerzett hely elvesztésével jár.

A helyek visszaigazolása a tanulmányi szerződések aláírásával és elektronikus beküldésével történik (a beiratkozási ONLINE platformra vagy a chemubb2021@gmail.com e-mail címre).

Amennyiben a hallgató tandíjas helyre jutott be, a hely visszaigazolásakor igazolnia kell a tandíj befizetését is.

Az eredeti dokumentumokat az egyetemi tanév kezdetekor kell benyújtani. A visszaigazoláshoz szükséges iratok nyomtatható változata letölthető itt: PDF


Pedagógiai modul a kémia tanári pályára készülőknek

A kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Tanárképző Intézete (DPPD – Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic) a végzős hallgatóknak tanári alapképzést biztosít, feljogosítván őket arra, hogy az oktatási rendszerben dolgozhassanak a közoktatás, valamint az egyetemi oktatás terén.

 • az I-es pedagógiai modulra való beiratkozás a Tanárképző Intézet, Sindicatelor utca 7 szám alatt zajlik
 • a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
  • keresztlevél hitelesített másolata
  • személyazonossági igazolvány fénymásolata
  • motivációs esszé
  • két példányban kitöltött és aláírt I-es szintű tanulmányi szerződés
  • irattartó fólia

Bővebben itt: admitere.ubbcluj.ro/hu/licenta/modul_pedagogic/