Felvételi alapképzésre – 2018

A Babeş-Bolyai Tudományegyetem Kémia és Vegyészmérnöki Kara felvételit hirdet a magyar tagozat alapképzéseire:

 • Kémia szakterület
  • Kémia szak - 3 éves, nappali képzés
 • Vegyészmérnöki szakterület
  • Szerves anyagok kémiája és technológiája, kőolaj- és szénkémia - 4 éves, nappali képzés

A Babeş-Bolyai Tudományegyetem 2018-as felvételi szabályzata megtekinthető itt: LINK, valamint a Kémia és Vegyészmérnöki Kar felvételi szabályzat melléklete megtekinthető itt: LINK.


Alapképzésen meghirdetett helyek száma

 • Kémia
  • Tandíjmentes államilag támogatott helyek: 15
  • Tandíjas helyek: 30
 • Szerves anyagok kémiája és technológiája, kőolaj- és szénkémia
  • Tandíjmentes államilag támogatott helyek: 24
  • Tandíjas helyek: 1

Helyszín

 • A felvételi a Kémia és Vegyészmérnöki Kar székhelyén, az Arany János utca 11 szám alatt zajlik.
 • A beiratkozás és visszaigazolás a 133-as teremben (második emelet) történik.
 • A felvételi versenyre kijelölt termek a verseny előtti nap lesznek kifüggesztve.

2018. júliusi felvételi naptár


Időpont Esemény
július 11–14., 9 és 15 óra között,
július 16–18., 9 és 15 óra között
a jelentkezők beiratkozása
július 20., xx:xx óra (hamarosan) írásbeli felvételi vizsga - feleletválasztós teszt
(a termek elfoglalása 09:45 órakor kezdődik)
július 20., 16:00 óra az eredmények kifüggesztése
július 21-22. az írásbeli vizsgával kapcsolatos fellebbezések benyújtása és elbírálása
július 23. a felvételi vizsga eredményeinek kifüggesztése a fellebbezések elbírálása után
július 23. a bejutott/ várólistán szereplő/ kiesett jelentkezők névsorának kifüggesztése
július 23–25., 9 és 15 óra között
a megszerzett helyek elfogadásának visszaigazolása - I. forduló
július 25. az eredmények kifüggesztése a visszaigazolás I. fordulóját követően
július 26. a megmaradt helyek újraosztása a várólistán lévő jelentkezők között
helyek elfogadásának visszaigazolása - II. forduló
július 26. az eredmények kifüggesztése a visszaigazolás II. fordulóját követően
július 27. a felvételi végleges eredményeinek kifüggesztése

Beiratkozás

A beiratkozás csak Kolozsváron, a Kémia és Vegyészmérnöki Kar székhelyén bonyolítható le személyesen, vagy közjegyzői felhatalmazással rendelkező hozzátartozó által.

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

 1. az érettségi oklevél egyszerű fénymásolata és a középiskola tanulmányi eredményeit igazoló törzskönyvi kivonat (foaia matricolă) egyszerű fénymásolata, VAGY az ezt helyettesítő igazolás
 2. személyazonossági igazolvány egyszerű fénymásolata
 3. az iratkezelési (50 lej) és beiratkozási (50 lej) díj (chitanţă taxă de procesare, chitanţă taxă de înscriere) - jelentkezéskor, helyben is ki lehet fizetni a Felvételi Bizottságnál
 4. aláírt beiratkozási formanyomtatvány - igényelhető a helyszínen vagy letölthető itt: PDF
 5. irattartó fólia

A beiratkozáshoz szükséges iratok nyomtatható változata letölthető itt: PDF

FIGYELEM! Az adatok ellenőrizhetősége érdekében szükséges az eredeti dokumentumok, vagy ezek hitelesített másolatának a felmutatása.

Javasoljuk a jelentkezők on-line előiratkozását.


On-line előiratkozás

Egyetemünk on-line előiratkozási lehetőséget biztosít az AcademicInfo alkalmazással, ahol a jelentkezők kitölthetik személyes adataikat és bejelölhetik a választott szakot is:
https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/

Az online regisztráció NEM helyettesíti a felvételi iratkozást a kar székhelyén!


Felvételi vizsga

 • A felvételi vizsga 1 óra 30 perc feleletválasztós teszt, amely 9 kérdést fog tartalmazni
 • A felvételire jelentkezők egyéni választása szerint lehet:
  1. Szervetlen kémiából
  2. Szerves kémiából
  3. Matematika Algebrából
 • A kérdéseket egy 50-es kérdéssorból választjuk ki (lásd tételminták)
 • A felvételi vizsgán megszerzett jegy a végső felvételi átlag 20%-át jelenti
 • A beiratkozási űrlapon a jelentkezőknek meg kell jelölniük azt a nyelvet, amelyen a felvételi tesztet ki szeretnék tölteni
 • FONTOS! A termekbe való belépéshez szükséges a:
  1. személyi kártya (Carte de identitate)
  2. felvételi igazolvány (Legitimație de concurs)

TILOS a felvételi vizsga alatt számológép, mobiltelefon, illetve periódusos rendszer használata!

Felvételi jegy

A végső felvételi átlagot a felvételi vizsgán megszerzett jegy és az érettségin elért eredmény súlyozott átlagaként számoljuk ki, az alábbi képlet segítségével:

FELVÉTELI ÁTLAG =
0,2×(felvételi vizsgateszt jegye) + 0,8×(érettségi jegyek átlaga)

A jelentkező kérésére (a beiratkozási formanyomtatványon, 2 oldal, 6 alpont) a „CANDIN LITEANU” kémiaversenyen elért jegy helyettesítheti a végső felvételi átlagot, azzal a feltétellel, hogy a kérdéses személy érettségi diplomával rendelkezzen.


A felvételi tematikája és tételminták

 • Felvételi témakörök:
  • általános és szervetlen kémia: LINK
  • szerves kémia: LINK
  • matematika: LINK
 • Tételminták:
  • általános és szervetlen kémia: LINK
  • szerves kémia: LINK
  • matematika: LINK

A visszaigazoláshoz szükséges dokumentumok

 • a tandíjmentes államilag támogatott helyre bejutott jelentkezők esetében:
  1. az eredeti érettségi oklevél
  2. a középiskola tanulmányi eredményeit igazoló eredeti törzskönyvi kivonat (foaia matricolă)
 • a tandíjas helyre bejutott jelentkezők esetében:
  1. az érettségi oklevél egyszerű fénymásolata (*)
  2. a középiskola tanulmányi eredményeit igazoló törzskönyvi kivonat (foaia matricolă) egyszerű fénymásolata (*)
 • születési anyakönyvi kivonat (certificat de nastere) egyszerű fénymásolata (*)
 • amennyiben esedékes a házassági oklevél egyszerű fénymásolata (*), abban az esetben, ha a házasságkötés után a név megváltozott
 • orvosi igazolás (eredeti példány), amelyből kiderül, hogy a jelentkező alkalmas a megpályázott szakterületre
 • két ¾-es méretű fénykép (kérjük a hátoldalára írja fel a jelentkező nevét)
 • helyben kitöltött újraosztási formanyomtatvány (formular de redistribuire)
 • amennyiben máshol is diák, igazolás a másik egyetemről, illetve második egyetem esetében a licensz diploma - bővebben lásd az alábbi letölthető dokumentumot
 • CSAK a tandíjas helyre bejutott jelentkezők esetében:
  1. a kitöltött és aláírt tanulmányi szerződés (a dokumentumot helyben kell kitölteni)
  2. az első iskolázási részlet (750 lej) kifizetése

(*) MEGJEGYZÉS Az eredeti oklevél egyszerű fénymásolatát a Kémia Karon helyben készítik, ennek érdekében szükséges a dokumentum eredeti példánya. Ennek hiányában szükséges az oklevél (oklevelek) hitelesített másolata.

A visszaigazoláshoz szükséges iratok nyomtatható változata letölthető itt: PDF


Pedagógiai modul a kémia tanári pályára készülőknek

A kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Tanárképző Intézete (DPPD – Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic) a végzős hallgatóknak tanári alapképzést biztosít, feljogosítván őket arra, hogy az oktatási rendszerben dolgozhassanak a közoktatás, valamint az egyetemi oktatás terén.

 • az I-es pedagógiai modulra való beiratkozás a Tanárképző Intézet, Sindicatelor utca 7 szám alatt zajlik
 • a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
  • keresztlevél hitelesített másolata
  • személyazonossági igazolvány fénymásolata
  • motivációs esszé
  • két példányban kitöltött és aláírt I-es szintű tanulmányi szerződés
  • irattartó fólia

Bővebben itt: admitere.ubbcluj.ro/hu/licenta/modul_pedagogic/

Tartalom

Beiratkozási időpont

Kémia és Vegyészmérnöki Kar székhelyén, Arany János utca 11 szám, 133 terem, július 11–14., és július 16–18., 9:00 és 15:00 óra között.

Online előiratkozás »

Felvételi szórólap