ADMITERE 2019

Test admitere - nivel licenţă: 22 iulie 2019, ora 12:00

Accesul în sălile de concurs se face doar pe baza actului de identitate şi a legitimaţiei de concurs între orele 11:00 şi 11:50.

În timpul testului de admitere nu este permisă utilizarea calculatoarelor ştiinţifice sau a sistemelor periodice. În sălile unde se va desfăşura concursul nu este permisă utilizarea telefoanelor mobile.

 Repartizarea pe săli a candidaţilor pentru susţinerea testului din 22 iulie - click aici


  Începând din acest an se poate face şi  ÎNSCRIERE ON-LINE
 Pentru finalizarea înscrierii on-line este obligatorie încărcarea tuturor documentelor din dosarul de înscriere: fişa de înscriere, dovada achitării taxei (cu excepţia candidaţilor etnici români), diplomele şi foile matricole, cartea de identitate.
  Documente necesare pentru înscriere:  nivel licenţă  nivel master
  Detalii legate de achitarea taxei de admitere
  Alte detalii legate de înscriere


 NIVEL LICENŢĂ

 NIVEL MASTER

 ETNICI


 NIVEL DOCTORAT


 Orar înscrieri:
 16-19 iulie orele 9-16
       20 iulie orele 9-13
       22 iulie orele 9-15 (doar nivel master)
       23 iulie orele 9-12 (doar nivel master)


 PREÎNSCRIERE ON-LINE

 Calendarul admiterii vara 2019

 Informaţii cu privire la înscriere

 Înscriere modul pedagogic pentru cariera didactică - detalii

 Cazare în căminele studenţeşti ale UBB pe perioada admiterii 2019 - detalii

 Pentru mai multe informaţii despre Admiterea 2019, consultaţi meniul din stânga. Universitatea Babeş-Bolyai este clasată ca
 Universitate cu 4* în clasamentul QS Star


FILMUL DE PREZENTARE
A FACULTĂŢII DE CHIMIE ŞI INGINERIE CHIMICĂ


EVENIMENTE

Deschiderea Şcolii de Vară OPEN-CHEM 2019
"O POARTĂ DESCHISĂ SPRE O CARIERĂ DE CHIMIST" - detalii


Lansare cerc studenţesc InnoChem:   Miercuri 29 mai 2019, ora 14, sala 88 - detalii


Programul ştiinţific Chemgeneration BASF - detalii


CARIERĂ

TERAPIA - eveniment de prezentare - miercuri 19 iunie, ora 12, sala 97 - detalii


OPORTUNITĂȚI DE REALIZARE PROFESIONALĂ

Atunci când ne întrebăm din ce este făcut un obiect ne punem de fapt întrebări despre chimie.

Chimia este o Știința Centrală datorită rolului ei fundamental în explicarea, predicția și controlul componentelor lumii noastre materiale.

Ingineria chimică se bazează pe înțelegerea chimiei pentru a proiecta, construi și opera procesele care dau societății produse precum sunt: combustibilii petrolieri, materialele plastice, produsele farmaceutice, insecticidele, vopselele, produsele farmaceutice, o gamă larga de produse alimentare, produsele cosmetice sau chip-urile de calculator.

Absolvenții chimiști ai Facultății noastre pot ocupa poziții precum: chimiști în laboratoare pentru urmărirea calității produselor, chimiști analiticieni, biochimiști, cadre didactice, chimiști pentru sinteză organică și anorganică în institute de cercetare-dezvoltare, chimiști nutriționiști, reprezentanți de vânzări la firme care oferă echipamente specifice și chimicale.

Absolvenții ingineri chimiști se pot valida profesional la toate nivelele unei societăți comerciale de tip Industrial sau Intreprindere Mică și Mijlocie: furnizarea și pregătirea materiilor prime, fazele de producție, analiza și asigurarea calității produselor, ambalarea, vânzarea, cercetare-dezvoltare, protecția mediului și managementul societății. Angajatori din industriile chimică, petrochimică, a materialelor de construcții, alimentară, de produse cosmetice, auto, dar și din producția de materiale speciale, bioinginerie, biomedicină și ingineria genetică sunt interesați să utilizeze competențele dobândite de inginerii chimiști ai Facultății noastre.

ORAR 2018-2019

Grupe an I nivel licenţă 2018-2019

Grupe an II nivel licenţă 2018-2019

Tutori anul universitar 2018-2019