Főállású oktatók

dr. BARABÁS Réka
habilitált okleveles vegyészmérnök
Beosztás:
Elérhetőség:
Publikációk:
Kutatási terület:
egyetemi tanár
email: reka.barabas@ubbcluj.ro, iroda: 43
ResearcherID | ScopusID | Google Scholar
Nanobioanyagok, vegyipari műveletek matematikai modellezése, kompozitanyagok előállítása és jellemzése, az IoT (internet of things) alkalmazása a kémiai- és vegyipari folyamatokban
dr. PAIZS Csaba
habilitált okleveles vegyészmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja
Beosztás:
Elérhetőség:
Publikációk:
Kutatási terület:
egyetemi tanár
email: csaba.paizs@ubbcluj.ro, iroda: 54, kutatóközpont: LINK
ResearcherID | ScopusID | Google Scholar
Szintetikus kémia: Sztereoszelektív biotranszformációk (lipázok, észterázok, oxidoreduktázok, ammónia-liázok és mutázok, transzaminázok, dekarboxilázok stb).
Biokémia: Enzimek mechanizmusának vizsgálata; Az enzimatikus reakciók sztereoszelektivitásának vizsgálata molekuláris szinten; Az enzimek szerkezetének racionális módosítása a molekuláris biológia eszközeivel.
Biotechnológia: Biokatalizátorok fejlesztése (lipázok, hidrolázok, MIO-enzimek, oxido-reduktázok, transzaminázok, dekarboxilázok stb. imobilizációja) - enzimatikus hálózatok és kaszkádok, integrált (multi)enzimatikus mikro- és mini-reaktor rendszerek sztereoszelektív biotranszformációkhoz.
Analitikai kémia: sztereoizomerek és fehérjék kromatográfiás elválasztása.
dr. GÁL Emese
Beosztás:
Elérhetőség:
Publikációk:
Kutatási terület:
egyetemi docens
email: emese.gal@ubbcluj.ro, iroda: 139, kutatóközpont: LINK
ORCiD | ResearcherID | ScopusID | Google Scholar
Heterociklusos vegyületek: fenotiazin, porfirinek, fémorganikus vegyületek. Szintetikus szerves kémia, műszeres analitika (HPLC, GC-MS, GC-FID). Szerkezet vizsgálat (HRMS, MS, NMR, IR, fluoreszcencia, UV-Vis, elemi analízis).
dr. KATONA Gabriel
Beosztás:
Elérhetőség:
Publikációk:
Kutatási terület:
egyetemi docens
email: gabriel.katona@ubbcluj.ro, iroda: 213, kutatóközpont: LINK
ORCiD | ResearcherID | ScopusID | Google Scholar
Szén nanoszerkezetek előállítása és funkcionalizálása. Gráfelmélet alkalmazása a szerves-kémiában. Kvantitatív szerkezet-hatás (tulajdonság) összefüggések (QSPR, QSAR) tanulmányozása. TEM mikroszkópia felhasználása szerkezet felderítésben
dr. BRÉM Balázs
okleveles vegyészmérnök
Beosztás:
Elérhetőség:
Publikációk:
Kutatási terület:
egyetemi adjunktus
email: balazs.brem@ubbcluj.ro, iroda: 151, kutatóközpont: LINK
ORCiD | ResearcherID | ScopusID | Google Scholar
BODIPY fluoreszcens festékek szintézise. Ferroecén funkcionalizálása. Dipirrometén ligandumok szintézise. Barbiturát származékok szintézise Knovenagel kondenzációval.
dr. DEÁK Noémi
Beosztás:
Elérhetőség:
Publikációk:
Kutatási terület:
egyetemi adjunktus
email: noemi.deak@ubbcluj.ro, iroda: 101, kutatóközpont: LINK
ResearcherID | ScopusID | Google Scholar
Fémkomplexek és p mező elemeit tartalmazó vegyületek előállítása különböző ligandumok felhasználásával; Homogén katalízis; Alternatív oldószerek; Zöld és fenntartható kémia.
dr. KUN Attila Zsolt
okleveles vegyészmérnök
Beosztás:
Elérhetőség:
Publikációk:
Kutatási terület:
egyetemi adjunktus
email: attila.kun@ubbcluj.ro, iroda:
ResearcherID | ScopusID | Google Scholar
molekula modellezés
dr. LOVÁSZ Tamás
Beosztás:
Elérhetőség:
Publikációk:
Kutatási terület:
egyetemi adjunktus
email: tamas.lovasz@ubbcluj.ro, iroda: 144A, kutatóközpont: LINK
ORCiD | ResearcherID | ScopusID | Google Scholar
szerveskémia, fémorganikus kémia, heterociklusos vegyületek szintézise és alkalmazásaik: pirazolok, pirazolinok, fenotiazin származékok
dr. MUNTEAN Norbert Thomas
Beosztás:
Elérhetőség:
Publikációk:
Kutatási terület:
egyetemi adjunktus
email: norbert.muntean@ubbcluj.ro, iroda: 111
ORCiD | ResearcherID | ScopusID | Google Scholar
analitikai kémia, atomspektroszkópia, voltammetria, antioxidáns erősség vizsgálata, természetes anyagok elemi analízise
dr. NAGY Levente Csaba
Beosztás:
Elérhetőség:
Publikációk:
Kutatási terület:
egyetemi adjunktus
email: levente.nagy@ubbcluj.ro, iroda: 124, kutatóközpont: LINK
ORCiD | ResearcherID | ScopusID | Google Scholar
molekulamodellezés, szén nanoszerkezetek elméleti tanulmányozása, kémiai gráfelmélet, molekulák közötti kölcsönhatások tanulmányozása
dr. RÁCZ Csaba Pál
okleveles vegyészmérnök
Beosztás:
Elérhetőség:
Publikációk:
Kutatási terület:
egyetemi adjunktus
email: csaba.racz@ubbcluj.ro, iroda:
ResearcherID | ScopusID | Google Scholar
elektrokémia, felületek kémiája
dr. SÓGOR Csilla-Zsuzsa
Beosztás:
Elérhetőség:
Publikációk:
Kutatási terület:
egyetemi adjunktus
email: csilla.sogor@ubbcluj.ro, iroda:
ResearcherID | Google Scholar
műszeres analitika, szervetlen analitika, speciációs analízis
dr. SZABÓ Gabriella Stefánia
Beosztás:
Elérhetőség:
Publikációk:
Kutatási terület:
egyetemi adjunktus
email: gabriella.szabo@ubbcluj.ro, iroda: 59
ResearcherID | ScopusID | Google Scholar
Korróziós vizsgálatok: festékekkel bevont fémfelületek, szol-gél módszerrel előállított vékony rétegek, polimer alapú bevonatok. Briggs-Rauscher reakció mechanizmusának a tanulmányozása, antioxidáns hatás vizsgálata. Reakciók kinetikai jellemzése polarográfiás módszerrel.
dr. SZŐKE Árpád Ferenc
okleveles vegyészmérnök
Beosztás:
Elérhetőség:
Publikációk:
Kutatási terület:
egyetemi adjunktus
email: arpad.szoke@ubbcluj.ro, iroda: 111
ResearcherID | ScopusID | Google Scholar
Elektrokémia, szenzorok és polimer-alapú védőbevonatok fejlesztése, módosított polimerek elektrokémiai jellemzése.
dr. TŐTŐS Róbert
Beosztás:
Elérhetőség:
Publikációk:
Kutatási terület:
egyetemi adjunktus
email: robert.totos@ubbcluj.ro, iroda: 35, kutatóközpont: LINK
ResearcherID | ScopusID | Google Scholar
Analitikai kémia, műszeres analízis, HPLC-MS/MS, bioanalízis, analitikai módszerek validálása, áramlásos kémia (flow chemistry).
dr. VARGA Andrea
okleveles vegyészmérnök
Beosztás:
Elérhetőség:
Publikációk:
Kutatási terület:
egyetemi adjunktus
email: andrea.varga@ubbcluj.ro, iroda: 49, 32, kutatóközpont: LINK
ResearcherID | ScopusID | Google Scholar
Fehérje termelés és tisztítás; Molekuláris biológiai módszerek alkalmazása (DNS klonozás, mutagenézis, PCR); Enzim kinetika; Biokatalízis (biokatalizátorok alkalmazása, sztereoszelektiv szintézisek).
dr. VÁRHELYI Csaba
okleveles vegyészmérnök
Beosztás:
Elérhetőség:
Publikációk:
Kutatási terület:
egyetemi adjunktus
email: csaba.varhelyi@ubbcluj.ro, iroda: 213
ORCiD | ResearcherID | ScopusID | Google Scholar
Azometin-származékok (oximok, szemi- és tioszemikarbazonok, Schiff-bázisok) szintézise, átmeneti fémekkel képzett komplexeik előállítása, valamint ezek fizikai-kémiai vizsgálata (IR, NMR, MS, ESR, Mossbauer, RX, hőbontás, stb.).
dr. LÁSZLÓ Melinda-Emese
Beosztás:
Elérhetőség:
Publikációk:
Kutatási terület:
tanársegéd
email: melinda.laszlo@ubbcluj.ro, iroda: 213, kutatóközpont: LINK
ResearcherID | ScopusID | Google Scholar
Szén nanoszerkezetek funkcionalizálása és jellemzése; Enzimek immobilizálása különböző hordozókra fizikai és kémiai eljárások alkalmazásával: adszorpció révén, kovalens rögzítéssel, elektromos szálhúzásos technika (electrospinning) által és a kapott biokatalizátorok jellemzése valamint aktivitásuknak a vizsgálata biokatalitikus folyamatokban; Szerves kémiai szintézis.

Kisegítő tanszemélyzet

KEGYES Marika
Beosztás:
Elérhetőség:
vegyésztechnikus
email: marika.kegyes@ubbcluj.ro

dr. NAGY Katalin
Beosztás:
Elérhetőség:
Publikációk:
Kutatási terület:
vegyész
email: nagy.katalin1@ubbcluj.ro, iroda: 124, kutatóközpont: LINK
ResearcherID | ScopusID | Google Scholar