Főállású oktatók


dr. BÓDIS Jenő, egyetemi tanár

Email: jbodis@chem.ubbcluj.ro
Iroda: 87, Belső telefonszám: +4-0264-593833 / 5658
Curriculum Vitae: CV-RO
Kutatási területek: szerves kémia, szerves katalízis, katalizátorok előállítása, jellemzése és tesztelése, ideális szintézisek zöld oldószerekben (karbonilezés, hidrokarboxilezés, hidrogénezés, hidroformilezés, reduktív aminálás, hidroaminálás, CO2 aktiválás), szerkezetfelderítés spektroszkópiás módszerekkel
Habil. dr. PAIZS Csaba, okleveles vegyészmérnök, egyetemi tanár

Email: paizs@chem.ubbcluj.ro
Iroda: 54, Belső telefonszám: +4-0264-593833 / 5757
Curriculum Vitae: CV-HU CV-RO CV-EN
Kutatási területek: szintetikus szerveskémia: biokatalizátorok a sztereoszelektív szintézisben; biokémia/biotechnológia: enzimek izolálása, működésének mechanizmusa; analitikai/preparatív elválasztási technikák: alkalmazás; számítógép használata a fentebb említett körökben
Kutatóazonosító: ResearcherID | ScopusID
dr. BARABÁS Réka, okleveles vegyészmérnök, egyetemi docens

Email: breka@chem.ubbcluj.ro, Honlap:
Iroda: 43, Belső telefonszám: +4-0264-593833 / 5664
Curriculum Vitae: CV-RO Közlemények: lista
Kutatási területek: nanobioanyagok, vegyipari műveletek matematikai modellezése, kompozitanyagok előállítása és jellemzése, az IoT (internet of things) alkalmazása a kémiai- és vegyipari folyamatokban
Kutatóazonosító: ResearcherID
dr. DARVASI Jenő, egyetemi docens

Email: edarvasi@chem.ubbcluj.ro, Honlap: chem.ubbcluj.ro/~edarvasi
Iroda: 111, Belső telefonszám: +4-0264-593833 /
Curriculum Vitae: CV-RO Közlemények: lista
Kutatási területek: műszeres analitikai eljárások, atom és molekula spektrometriás mérésmódszerek, reflektancia- és színmérés, spektrometriás műszerfejlesztés
Kutatóazonosító: ResearcherID
dr. FÓRIZS Edit, egyetemi docens

Email: eforizs@chem.ubbcluj.ro
Iroda: , Belső telefonszám: +4-0264-593833 /
Curriculum Vitae: CV-RO Közlemények: lista
Kutatási területek: Benzodiazepin-származékok és purinvázas vegyületek koordinációs kémiája. Átmenetifémionok kölcsönhatása biológiailag aktív ligandumokkal
dr. KATONA Gabriel, egyetemi docens

Email: gabik@chem.ubbcluj.ro
Iroda: 213, Belső telefonszám: +4-0264-593833 / 5669
Curriculum Vitae: CV-RO Közlemények: lista
Kutatási területek: Szén nanoszerkezetek (dendrimerek, fulerének és nano csövek) előállítása és funkcionalizálása. Gráfelmélet alkalmazása a szerves-kémiában. Kvantitatív szerkezet-hatás (tulajdonság) összefüggések (QSPR, QSAR) tanulmányozása. TEM mikroszkópia felhasználása szerkezet felderítésben
Kutatóazonosító: ResearcherID | ScopusID
dr. KUN Attila Zsolt, okleveles vegyészmérnök, egyetemi adjunktus

Email: zak@chem.ubbcluj.ro
Iroda: , Belső telefonszám: +4-0264-593833 /
Curriculum Vitae: CV-HU
Kutatási területek:
dr. LOVÁSZ Tamás, egyetemi adjunktus

Email: tlovasz@chem.ubbcluj.ro
Iroda: , Belső telefonszám: +4-0264-593833 /
Curriculum Vitae: CV-RO
Kutatási területek: szerveskémia, fémorganikus kémia, heterociklusos vegyületek szintézise és alkalmazásaik: pirazolok, pirazolinok, fenotiazin származékok
dr. MUNTEAN Norbert, egyetemi adjunktus

Email: mtnorbi@chem.ubbcluj.ro
Iroda: 111, Belső telefonszám: +4-0264-593833 /
Curriculum Vitae: CV-RO Közlemények: lista
Kutatási területek: analitikai kémia, atomspektroszkópia, voltammetria, antioxidáns erősség vizsgálata, természetes anyagok elemi analízise
dr. NAGY Levente Csaba, egyetemi adjunktus

Email: nc35@chem.ubbcluj.ro, Honlap: chem.ubbcluj.ro/~nc35
Iroda: 124, Belső telefonszám: +4-0264-593833 / 5673
Curriculum Vitae: CV-RO Közlemények: lista
Kutatási területek: szén nanoszerkezetek és funkcionalizált származékaik (hetero és exohedrális) elméleti tanulmányozása, aromás jelleg vizsgálata mágneses és geometriai indexekkel. Molekulák közötti kölcsönhatások biológiai rendszerekben
Kutatóazonosító: ResearcherID | ScopusID
dr. RÁCZ Csaba, okleveles vegyészmérnök, egyetemi adjunktus

Email: cracz@chem.ubbcluj.ro
Iroda: , Belső telefonszám: +4-0264-593833 /
Curriculum Vitae: CV-RO Közlemények: lista
Kutatási területek: elektrokémia, felületek kémiája
dr. SÓGOR Csilla-Zsuzsa, egyetemi adjunktus

Email: sogor@chem.ubbcluj.ro
Iroda: , Belső telefonszám: +4-0264-593833 /
Curriculum Vitae: CV-RO Közlemények: lista
Kutatási területek: műszeres analitika, szervetlen analitika, speciációs analízis
dr. SZABÓ Gabriella, egyetemi adjunktus

Email: gszabo@chem.ubbcluj.ro
Iroda: , Belső telefonszám: +4-0264-593833 /
Curriculum Vitae: CV-RO CV-EN
Kutatási területek:
dr. VÁRHELYI Csaba, okleveles vegyészmérnök, egyetemi adjunktus

Email: vcaba@chem.ubbcluj.ro
Iroda: 213, Belső telefonszám: +4-0264-593833 / 5669
Curriculum Vitae: CV-RO Közlemények: lista
Kutatási területek: azometin-származékok (oximok, szemi- és tioszemikarbazonok, Schiff-bázisok) szintézise, átmeneti fémekkel képzett komplexeik előállítása, valamint ezek fizikai-kémiai vizsgálata (IR, NMR, MS, ESR, Mossbauer, RX, hőbontás, stb.)
dr. BRÉM Balázs, okleveles vegyészmérnök, tanársegéd

Email: bbrem@chem.ubbcluj.ro
Iroda: , Belső telefonszám: +4-0264-593833 /
Curriculum Vitae: CV-RO CV-EN
Kutatási területek: BODIPY fluoreszcens festékek szintézise. Ferroecén funkcionalizálása. Dipirrometén ligandumok szintézise. Barbiturát származékok szintézise Knovenagel kondenzációval.
Kutatóazonosító: ResearcherID | ScopusID
dr. FÜSTÖS Melinda-Emese, tanársegéd

Email: melindaf@chem.ubbcluj.ro
Iroda: 213, Belső telefonszám: +4-0264-593833 / 5669
Curriculum Vitae: CV-RO Közlemények: lista
Kutatási területek:
Kutatóazonosító: ResearcherID | ScopusID
dr. GÁL Emese, tanársegéd

Email: emese@chem.ubbcluj.ro
Iroda: 151, Belső telefonszám: +4-0264-593833 / 5754
Curriculum Vitae: CV-RO Közlemények: lista
Kutatási területek: Heterociklusos vegyületek: fenotiazin, porfirinek, fémorganikus vegyületek. Szintetikus szerves kémia, műszeres analitika (HPLC, GC-MS, GC-FID). Szerkezet vizsgálat (HRMS, MS, NMR, IR, fluoreszcencia, UV-Vis, elemi analízis)
Kutatóazonosító: ResearcherID | ScopusID

Laboránsok listája

KEGYES Marika, vegyésztechnikus

Email: mkegyes@chem.ubbcluj.ro
Iroda: , Belső telefonszám: +4-0264-593833 /