Home

Abstract

Consortium

Objectives

Stages

Results

 

RESULTS:

2014

Scientific report on stage I

Results dissemination

International conferences:

1. F. D. Irimie, M. I. Toșa, C. Paizs: Chiral non hydrolytic enzymatic resolutions; 2nd International Conference on Chemical Engineering, România, Iași, 05-08 November 2014, oral presentation  

 

2015

Scientific report on stage II

Results dissemination

Scientific article:

1.  Bencze L. C.; Bartha-Vári J.; Katona G.; Toşa M. I.; Paizs C.; Irimie F. D.: Nanobioconjugates of Candida Antarctica lipase B and single-walled carbon nanotubs in biodiesel production, Bioresource Technology, 2016, 200(1), 853-860 (Abstract):

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852415014753

Patents:

1.  Stepan Emil, Velea Sanda, Vasilievici Gabriel, Radu Elena, Radu Adrian, Oprescu Elena-Emilia, Enășcuţă Cristina-Emanuela: Biocarburant diesel pe bază de derivaţi ai furfuriliden glicerolului și procedeu pentru obţinerea acestuia, cererii de brevet de invenție A/00753 / 22.10.2015 depus la OSIM

International conferences:

1. Paula Podea, Sonia Suvar, Monica Culea, Florin Dan Irimie: Comparative Study for Analysis of High-Value Essential Oils from Indigenous Oil Seeds Crops from Romania, 15thInternational Symposium and Summer School on Bioanalysis, 13-18 July 2015, Tg. Mures, Romania (Abstract) Poster

2. Stepan Emil, Velea Sanda, Irimie Florin Dan, Radu Elena, Oprescu Elena-Emilia, Radu Adrian, Vasilievici Gabriel: New class of glycerol acetal derivatives with characteristics of diesel biofuel, 19th Romanian International Conference on Chemistry and Chemical Engineering”- RICCCE 19 , 2-5 septembrie 2015, Sibiu.

 

2016

Scientific report on stage III

Results dissemination

Scientific article:

1. Emil Stepan, Cristina-Emanuela Enăşcuță, Elena-Emilia Oprescu, Elena Radu, Gabriel Vasilievici, Adrian Radu, Rusăndica Stoica, Sanda Velea, Vasile Lavric: A versatile method for obtaining new oxygenated fuel additives by reactive distillation, Fuel Processing Technology 2016, submitted (Abstract)

Book chapter:

Florin Dan Irimie, Csaba Paizs, Monica Ioana Toșa, Laszlo Csaba Bencze: Chapter 6. “Biodiesel a green fuel obtained through enzymatic catalysis” in: Biomass as renewable raw material for bioproducts, Elsevier Press, in press 2016/2017

Patents:

1.      Augustin Crucean, Ancuta Trifoi, Delia Dobre, Procedeu de obţinere a  unui catalizator  pe baza de Zn-ZSM-5 pentru sinteza hidroximetilfurfuralui din melasă, cerere de brevet depus la OSIM cu nr. 559/16.11.2016

International conferences:

1. Mihai Lăcătuș, Viktória Bódai, László Nagy-Győr, László-Csaba Bencze, Csaba Paizs, László Poppe, Florin-Dan Irimie:  Biocatalytic stereoselective acyloin condensations,  Young Researchers' International Conference on Chemistry and Chemical Engineering (YRICCCE I), ediţia  I, Mai, 2016, Cluj-Napoca, Romania (Poster)

2.  Mihai Lăcătuș, Viktória Bódai, László Nagy-Győr, László-Csaba Bencze, Csaba Paizs, László Poppe, Florin-Dan Irimie: Potential of some yeast strains in the stereoselective biosynthesis of acyloins, Biotransformations Int. Conf. June, 2016, Varșovia, Polonia (Poster)

3, Mihai Lăcătuș, Viktória Bódai, László Nagy-Győr, László-Csaba Bencze, Csaba Paizs, László Poppe, Florin-Dan Irimie:  Stereoselective acyloin condensations of aromatic aldehydes with lyophilized yeast cells, CEEPUS Symposium and Summer School on Bioanalysis, July 2016, Varșovia, Polonia (Poster)

4. Ancuta Trifoi, Augustin Crucea, SandaNelea, Rami Doukeh, Olimpiu Blajan, Dorin Bombos: Dehydration of fructose to 5-hydroxymethylfurfural catalysed by H-Zn-ZSM 5, 34th Roumanian Chemistry Conference, Caciulata, 4-7 October 2016 (Poster)

5. Ancuta Trifoi, Rami Doukeh, Augustin Crucean, Dorin Bombos: Dehydration of fructose to 5-hydroxymethylfurfural catalysed by different heterogeneous catalysts, PRIOCHEM 12nd International Conference, 27-28 October 2016 (Poster)

6. Emil Stepan, Sanda Velea, Elena Radu, Gabriel Vasilievici, Elena Oprescu, Cristina Enascuta, Adrian Radu:  New oxygenated fuel additives based on furfurylideneglycerol derivatives, 34th Roumanian Chemistry Conference, Caciulata, 4-7 October 2016 (Oral presentation)

7.  Emil Stepan, Sanda Velea, Elena Radu, Gabriel Vasilievici, Elena Oprescu, Cristina Enascuta, Adrian Radu: New oxygenated fuel additives obtained by reactive distillation, PRIOCHEM 12nd International Conference, 27-28 October 2016 (Oral presentation)

8. Emil Stepan, Sanda Velea, Gabriel Vasilievici, Elena Radu, Adrian Radu, Elena Oprescu, Cristina Enascuta: Biocarburant diesel pe bază de derivaţi ai furfuriliden glicerolului și procedeu pentru obţinerea acestuia Salonul Internaţional de Inventică PRO INVENT, Ediţia a XIV-a, Cluj-Napoca, 23-25 martie 2016 (Prezentare orala, Diploma de excelenţă PRO INVENT)

 

2017

Scientific report on stage IV

Results dissemination

Scientific article:

1.    Mihai Lăcătuș, László Csaba Bencze, Monica Ioana Toșa, Csaba Paizs, Florin-Dan Irimie: “An eco-friendly enzymatic approach for the production of 2,5-bis-(hydroxymethyl)furan fatty acid esters”, submitted to Bioresource Technology, 2017 (Abstract).

 

Patents:

1.    Stepan E., Velea S., Vasilievici G., Radu E., Radu A., Oprescu E., Enascuta C. «Biocarburant diesel pe baza de derivati ai furfuriliden glicerolului si procedeu pentru obtinerea acestuia», cerere de brevet RO131789 A2, publicată în BOPI OSIM nr. 4/2017

 

International conferences:

1.     Mihai Lăcătuș, Monica Ioana Toșa, Csaba Paizs,Florin-Dan Irimie:Eco-friendly enzymatic approach for the production of 2,5-bis-(hydroxymethyl)furan fatty acid esters”, Young Researchers in Sciences Conference, 14-18 August 2017, Cluj-Napoca, ROMÂNIA, oral presentation (Abstract)

2.     Emil Stepan, Sanda Velea, Gabriel Vasilievici, Elena Radu, Adrian Radu, Cristina Emanuela Enascuta, Elena Emilia Oprescu, Vasile Lavric :" New biofuels based on glycerol ketal esters", 20th Romanian International Conference on Chemistry and Chemical Engineering - RICCCE 20, 06-09 septembrie 2017, Poiana Braşov, România, poster (Abstract)

3.     László Csaba Bencze, Judith Hajnal Bartha-Vári, Gabriel Katona, Monica Ioana Toşa, Csaba Paizs, Florin-Dan Irimie: „Nanobioconjugates of Candida antarctica lipase B and single-walled carbon nanotubes in biodiesel production”, 13thInternational Symposium on Biocatalysis and Biotransformation, Biotrans 2017, 9-13 iulie 2017, Budapesta, Ungaria, poster P-369 (Abstract)