Cadre didactice


Habil. dr. ing. PAIZS Csaba, profesor universitar

Email: paizs@chem.ubbcluj.ro
Cabinet: 54, Telefon: +4-0264-593833 / 5757
Curriculum Vitae: CV-HU CV-RO CV-EN
Domenii de cercetare: szintetikus szerveskémia: biokatalizátorok a sztereoszelektív szintézisben; biokémia/biotechnológia: enzimek izolálása, működésének mechanizmusa; analitikai/preparatív elválasztási technikák: alkalmazás; számítógép használata a fentebb említett körökben
Identificator: ResearcherID | ScopusID
dr. ing. BARABÁS Réka, conferențiar universitar

Email: breka@chem.ubbcluj.ro
Cabinet: 43, Telefon: +4-0264-593833 / 5664
Curriculum Vitae: CV-RO Publicații: lista
Domenii de cercetare: nanobiomateriale, vegyipari műveletek matematikai modellezése, kompozitanyagok előállítása és jellemzése, az IoT (internet of things) alkalmazása a kémiai- és vegyipari folyamatokban
Identificator: ResearcherID
dr. FÓRIZS Edit, conferențiar universitar

Email: eforizs@chem.ubbcluj.ro
Cabinet: , Telefon: +4-0264-593833 /
Curriculum Vitae: CV-RO Publicații: lista
Domenii de cercetare: Benzodiazepin-származékok és purinvázas vegyületek koordinációs kémiája. Átmenetifémionok kölcsönhatása biológiailag aktív ligandumokkal
dr. KATONA Gabriel, conferențiar universitar

Email: gabik@chem.ubbcluj.ro
Cabinet: 213, Telefon: +4-0264-593833 / 5669
Curriculum Vitae: CV-RO Publicații: lista
Domenii de cercetare: Szén nanoszerkezetek (dendrimerek, fulerének és nano csövek) előállítása és funkcionalizálása. Gráfelmélet alkalmazása a szerves-kémiában. Kvantitatív szerkezet-hatás (tulajdonság) összefüggések (QSPR, QSAR) tanulmányozása. TEM mikroszkópia felhasználása szerkezet felderítésben
Identificator: ResearcherID | ScopusID
dr. GÁL Emese, asistent universitar

Email: emese@chem.ubbcluj.ro
Cabinet: 151, Telefon: +4-0264-593833 / 5754
Curriculum Vitae: CV-RO Publicații: lista
Domenii de cercetare: Heterociklusos vegyületek: fenotiazin, porfirinek, fémorganikus vegyületek. Szintetikus szerves kémia, műszeres analitika (HPLC, GC-MS, GC-FID). Szerkezet vizsgálat (HRMS, MS, NMR, IR, fluoreszcencia, UV-Vis, elemi analízis)
Identificator: ResearcherID | ScopusID
dr. ing. KUN Attila Zsolt, lector universitar

Email: zak@chem.ubbcluj.ro
Cabinet: , Telefon: +4-0264-593833 /
Curriculum Vitae: CV-HU
Domenii de cercetare:
dr. LOVÁSZ Tamás, lector universitar

Email: tlovasz@chem.ubbcluj.ro
Cabinet: , Telefon: +4-0264-593833 /
Curriculum Vitae: CV-RO Publicații: lista
Domenii de cercetare: szerveskémia, fémorganikus kémia, heterociklusos vegyületek szintézise és alkalmazásaik: pirazolok, pirazolinok, fenotiazin származékok
dr. MUNTEAN Norbert, lector universitar

Email: mtnorbi@chem.ubbcluj.ro
Cabinet: 111, Telefon: +4-0264-593833 /
Curriculum Vitae: CV-RO Publicații: lista
Domenii de cercetare: analitikai kémia, atomspektroszkópia, voltammetria, antioxidáns erősség vizsgálata, természetes anyagok elemi analízise
dr. NAGY Levente Csaba, lector universitar

Email: nc35@chem.ubbcluj.ro, Web: chem.ubbcluj.ro/~nc35
Cabinet: 124, Telefon: +4-0264-593833 / 5673
Curriculum Vitae: CV Publicații: lista
Domenii de cercetare: modelare moleculară, nanostructuri de carbon, interacţii ligand-receptor
Identificator: ResearcherID | ScopusID
dr. ing. RÁCZ Csaba, lector universitar

Email: cracz@chem.ubbcluj.ro
Cabinet: , Telefon: +4-0264-593833 /
Curriculum Vitae: CV-RO Publicații: lista
Domenii de cercetare: elektrokémia, felületek kémiája
dr. SÓGOR Csilla-Zsuzsa, lector universitar

Email: sogor@chem.ubbcluj.ro
Cabinet: , Telefon: +4-0264-593833 /
Curriculum Vitae: CV Publicații: lista
Domenii de cercetare: műszeres analitika, szervetlen analitika, speciációs analízis
dr. SZABÓ Gabriella, lector universitar

Email: gszabo@chem.ubbcluj.ro
Cabinet: , Telefon: +4-0264-593833 /
Curriculum Vitae: CV-RO Publicații: lista
Domenii de cercetare:
dr. TŐTŐS Róbert, lector universitar

Email: totosr@chem.ubbcluj.ro
dr. ing. VÁRHELYI Csaba, lector universitar

Email: vcaba@chem.ubbcluj.ro
Cabinet: 213, Telefon: +4-0264-593833 / 5669
Curriculum Vitae: CV-RO Publicații: lista
Domenii de cercetare: azometin-származékok (oximok, szemi- és tioszemikarbazonok, Schiff-bázisok) szintézise, átmeneti fémekkel képzett komplexeik előállítása, valamint ezek fizikai-kémiai vizsgálata (IR, NMR, MS, ESR, Mossbauer, RX, hőbontás, stb.)
dr. ing. BRÉM Balázs, asistent universitar

Email: bbrem@chem.ubbcluj.ro
Cabinet: , Telefon: +4-0264-593833 /
Curriculum Vitae: CV-RO CV-EN Publicații: lista
Domenii de cercetare: BODIPY fluoreszcens festékek szintézise. Ferroecén funkcionalizálása. Dipirrometén ligandumok szintézise. Barbiturát származékok szintézise Knovenagel kondenzációval.
Identificator: ResearcherID | ScopusID
dr. LÁSZLÓ Melinda-Emese, asistent universitar

Email: melindaf@chem.ubbcluj.ro
Iroda: 213, Belső telefonszám: +4-0264-593833 / 5669
Curriculum Vitae: CV-RO Közlemények: lista
Domenii de cercetare:
Kutatóazonosító: ResearcherID | ScopusID
dr. SZŐKE Árpád Ferenc, asistent universitar

Email: szokearpad@chem.ubbcluj.ro
Cabinet: 111
Curriculum Vitae: CV-RO CV-HU
Identificator: ResearcherID | ScopusID
Domenii de cercetare: elektrokémia, szenzorok és polimer-alapú védőbevonatok fejlesztése, módosított polimerek elektrokémiai jellemzése

Lista laboranți

KEGYES Marika, tehnician chimist

Email: mkegyes@chem.ubbcluj.ro
Cabinet: , Telefon: +4-0264-593833 /