EQUIPMENTS EN

FT-IR Bruker ALPHA II modul ATR cu cristal de diamant

din cadrul Laboratorului de analize fotofizice si electronice
Orar de funcționare: L-V, intre orele 10 – 16.
Accesul se face pe baza de programare
telefonic sau e-mail: Conf. Dr. Luiza Gaina Tel. 0722806608; gluiza@chem.ubbcluj.ro
Personal de specialitate care opereaza aparatul FTIR ALPHA II
Conf. Dr. Dr. Luiza Gaina: gluiza@chem.ubbcluj.ro/ operator experimentat
Conf. Dr. Emese Gal: emese@chem.ubbcluj.ro/ operator experimentat.
Lector Dr. Tamas Lovasz: tlovasz@chem.ubbcluj.ro/ operator experimentat
Ing. Bianca Stoean: biancastoean@gmail.com / asistent cercetare
Drd. Gal Melinda: galmelindaeva12@yahoo.com/ asistent cercetare
Disponibilitate pentru acces si utilizare externa: pentru utilizarea echipamentului FT-IR nu se impun condiții speciale de acces. Personalul existent din cadrul laboratorului deservește cerințele beneficiarilor.
Accesul terților se realizează pe bază de programare.

Taxa de acces: 5 Euro/proba in cazul utilizarii modulului ATR,
7 Euro/proba in cazul masuratorilor in pastile de KBr.

Accesul este restricționat în timpul programului de desfășurare a activităților didactice si de cercetare din cadrul grupului și în perioadele de revizie tehnică a aparatului.

FT-IR Bruker ALPHA II modul ATR cu cristal de diamant
Domenii de utilitzare:
Domenii de utilitate:
Criminalistica, Patrimoniu, Industrie alimentara, Industria Polimerilor,
Caracterizare compusi organici, organometalici, anorganici, nanomateriale.

Caracteristici:
- domeniul spectral standard: minim 350-8000 cm-1;
- posibilitatea de a lucra cu toate tipurile de probe: solide, lichide si gaze;
- raportul semnal / zgomot: mai bun de 55,000:1 varf-la-varf (pentru un timp de masura de 1 min cu rezolutia de 4 cm-1)
- rezolutie minima ajustabila: mai buna de 2 cm-1, optional mai buna de 0.75 cm-1, continuu selectabila intre cel putin 0.75 cm-1 si 256 cm-1
- precizia numarului de unda: minim 0.0005 cm-1masurata la 2000 cm-1;
- acuratetea fotometrica: mai buna de 0.1% T
- interferometru Michelson imbunatatit, permanent aliniat, care nu necesita un sistem de corectie dinamica a erorilor de aliniere,
Modul ATR cu cristal de diamant avand urmatoarele caracteristici:
- domeniul spectral : 350-8000 cm-1
- Modul de transmisie cu domeniul spectral : 350-8000 cm-1
- Modulul accepta probe solide sub forma de peleti si celule de transmisie pentru probe lichide si gazoase. din diamant pur
Biblioteca spectrala cu minim 234 de spectre ATR pentru compusi polimerici

Polarimetru digital Perkin Elmer 341

din cadrul Laboratorului de analize fotofizice si electronice
Disponibilitate:
Orar de funcționare: 10-16

Caracteristici principale:
Polarimetru digital cu detecție fotoelectrica este un aparat ce se folosește pentru măsurarea unghiului cu care o substanță optic activă rotește planul de polarizare al unei radiații. Unghiul α cu care o substanţă optic activă roteşte planul de polarizare a luminii este direct proporțional cu concentrația c a substanței precum şi cu grosimea l a stratului de substanță străbătut. α = [α] l c.
Pentru un compus optic activ (non-racemic) se poate determina in solutie rotatia optica specifica. Cunoasterea rotatiei specifice poate fi utilizata la determinarea puritatii optice (optical purity, o.p.) a unui compus optic activ (non-racemic), recomandabil in domeniul solutiilor diluate. Puritatea optica a unui compus enantiopur (asadar e.e = 100%) este, evident, 100% iar cea a racemicului 0%. Puritatea optica apare a fi in dependenta liniara cu rotatia specifica.
Utilitate:
- analize fotofizice si electronice a compușilor organici, complecși metalici. Chimie organică, chimie bio-organică, aplicații medicale, aplicații didactice

Condiți de acces:
Nu se impun condiții speciale de acces. Personalul existent din cadrul laboratorului deservește cerințele beneficiarilor. Accesul la analizele desfășurate în cadrul laboratorului este restricționat în timpul programului de desfășurare a activităților didactice si de cercetare din cadrul grupului și în perioadele de revizie tehnică a aparatelor.

Spectrometru de florescență Perkin Elmer LS 55

din cadrul Laboratorului de analize fotofizice si electronice
Disponibilitate:
Orar de funcționare: 10-16

Caracteristici principale:
Fluorescența reprezintă fenomenul de emisie spontană a radiației electromagnetice (proces radiativ) în urma unei tranziții electronice între două stări cu aceeași multiplicitate de spin (singlet). 2 Moleculele care trec în stare excitată prin absorbția unui foton pot reveni la starea fundamentală prin emisie de fluorescenţă sau prin alte mecanisme neradiative (fără emisie de radiaţie) precum: conversie internă (Internal Conversion, IC), încrucișare intersistem (Intersystem Crossing, ISC - poate fi urmată de procesul de fosforescență), relaxare vibraţională, transfer de sarcină intramolecular sau schimbări conformaţionale.
Analizele se pot face pentru probe curate, organice si anorganice, prin dizolvarea substantelor se obtine proba, care in prealabil a fost masurat pe aparatul UV-Vis. De asemenea aparatul dispune de un modul pentru probe solide.

Utilitate: - analize fotofizice si electronice a compușilor organici, complecși metalici. Chimie organică, chimie bio-organică, aplicații medicale, aplicații didactice

Condiți de acces:
Nu se impun condiții speciale de acces. Personalul existent din cadrul laboratorului deservește cerințele beneficiarilor. Accesul la analizele desfășurate în cadrul laboratorului este restricționat în timpul programului de desfășurare a activităților didactice si de cercetare din cadrul grupului și în perioadele de revizie tehnică a aparatelor.

Spectrometru UV-Vis Perkin Elmer Lambda 35

din cadrul Laboratorului de analize fotofizice si electronice
Disponibilitate:
Orar de funcționare: 10-16

Caracteristici principale:
Prin absorbţia unui foton la iradierea unei molecule, are loc tranziţia unui electron de pe un orbital ocupat pe un orbital liber de energie mai mare, molecula trecând din stare fundamentală (S0) în stare excitată (S1). În funcţie de structura moleculei, pot fi întâlnite majoritar două tipuri de tranziţii electronice: π→π* şi n→π* (pentru moleculele care conţin electroni neparticipanți).
Analizele se pot face pentru probe curate, organice si anorganice, probele solide se solubilizeaza in solvent organic pur. Cantitatea de proba necesara pentru o analiza UV-Vis este aprox 5 mg. Totodata exista optiunea de a folosi modulul de sfera integratoare, pentru probe solide.

Utilitate: - analize fotofizice si electronice a compușilor organici, complecși metalici. Chimie organică, chimie bio-organică, aplicații medicale, aplicații didactice

Condiți de acces:
Nu se impun condiții speciale de acces. Personalul existent din cadrul laboratorului deservește cerințele beneficiarilor. Accesul la analizele desfășurate în cadrul laboratorului este restricționat în timpul programului de desfășurare a activităților didactice si de cercetare din cadrul grupului și în perioadele de revizie tehnică a aparatelor.

Potentiostat/ Galvanostat Gamry Reference 600

din cadrul Laboratorului de analize fotofizice si electronice
Disponibilitate:
Orar de funcționare: 10-16

Caracteristici principale:
Voltametrie este o tehnică electroanalitică care determină informația unei specii chimice sau a unui analit din curenții electrici generați de variația unui potențial aplicat. Adică potențialul aplicat E (V) și timpul (t) sunt variabile independente; în timp ce curent (A), variabila dependentă.
Pentru a putea masura CV, specia chimică trebuie să fie de obicei electroactivă. Compusii trebuie să piardă (să se oxideze) sau să câștige (să reducă) electronii. Pentru ca reacția să înceapă, electrodul de lucru trebuie să furnizeze potențialul necesar determinat teoretic de ecuația Nernst. determinarea valorilor lui E1/2 pe curba unde curentul obținut cu variația lui E, numit voltamperogramă, poate fi identificată prezența unui analit. Adică, fiecare analit, având în vedere condițiile experimentului, va avea propria sa valoare E1/2. Instrumentarea voltametriei variază în funcție de analit, solvent, tipul de electrod și aplicație. Dar marea majoritate a acestora se bazează pe un sistem format din trei electrozi: unul funcțional (1), unul auxiliar (2) și unul de referință (3).

Utilitate: - analize fotofizice si electronice a compușilor organici, complecși metalici. Chimie organică, chimie bio-organică, aplicații medicale, aplicații didactice

Condiți de acces:
Nu se impun condiții speciale de acces. Personalul existent din cadrul laboratorului deservește cerințele beneficiarilor. Accesul la analizele desfășurate în cadrul laboratorului este restricționat în timpul programului de desfășurare a activităților didactice si de cercetare din cadrul grupului și în perioadele de revizie tehnică a aparatelor.

Spectrometru Bruker Vector 22 FT-IR

din cadrul Laboratorului de analize fotofizice si electronice
Laboratorul FT-IR își propune continuarea colaborărilor existente și stabilirea de noi colaborări naționale și internaționale atât cu instituții de învățământ superior cât și cu parteneri economici. Nu se impun condiții speciale de acces. Personalul existent din cadrul laboratorului deservește cerințele beneficiarilor. Accesul la analizele desfășurate în cadrul laboratorului este restricționat în timpul programului de desfășurare a activităților didactice si de cercetare din cadrul grupului și în perioadele de revizie tehnică a aparatului.
Studenții, doctoranzii si cadrele didactice din cadrul UBB au acces la facilitatea experimentală în cadrul programelor de formare si a proiectelor de cercetare la care participă.
Accesul terților la echipamentele si tehnologia existentă în cadrul laboratorului se face pe bază de contracte de cercetare, posibilității de publicare a rezultatelor în parteneriat, schimbului de experienţă, transferului tehnologic și de competențe.
Disponibilitate:
Orar de funcționare: 10-16

Caracteristici principale:
Spectroscopia în domeniul infraroșu (mid-IR) este cea mai importantă metodă de identificare a prezenței grupărilor funcționale în proba analizată. Se poate folosii în analiza solidelor prin două metode: folosind bromură de potasiu (KBr) sau prin utilizarea modulului ATR.
Analizele se pot face pentru probe curate, organice si anorganice, probele solide se măsoară fără nici o preparare, probele lichide sunt solubilizate intr-un solvent la care se inregistreaza spectrul. Cantitatea de proba necesara pentru o analiza FT-IR este aprox 5-10 mg. Proba analizata nu se poate recupera după măsurătoare.

Utilitate: - analize fotofizice si electronice a compușilor organici, complecși metalici. Chimie organică, chimie bio-organică, aplicații medicale, aplicații didactice

Condiți de acces:
Nu se impun condiții speciale de acces. Personalul existent din cadrul laboratorului deservește cerințele beneficiarilor. Accesul la analizele desfășurate în cadrul laboratorului este restricționat în timpul programului de desfășurare a activităților didactice si de cercetare din cadrul grupului și în perioadele de revizie tehnică a aparatelor.

Sistem de generare Oxigen singlet cu LED-uri THORLABS- 405nm, 530nm, 660 nm

din cadrul Laboratorului de analize fotofizice si electronice
Disponibilitate:
Orar de funcționare: 10-16

Caracteristici principale:
Sistemul include trei leduri cu diferite lungimi de unda, care se pot folosi pentru a activa fotosensibilizatori in solutie diluata, pentru a produce oxigen singlet, care se poate masura prin technica de UV, sau FL.
Sistemul de LED-uri THORLABS se foloseste pentru a activa fotocatalizatorul, fotosensibilizatorul. 1O2- oxigenul singlet- este generat în mod obișnuit prin fotoexcitarea coloranților (fotosensibilizatori), inclusiv pentru terapia fotodinamică și diagnosticarea cancerului. Sistemul este dotat cu trei leduri cu diferite lungimi de unda 420, 530, 660 nm (laser cu diodă care emite un fascicul eliptic de 4,6 mm x 1,7 mm).

Utilitate: - analize fotofizice si electronice a compușilor organici, complecși metalici. Chimie organică, chimie bio-organică, aplicații medicale, aplicații didactice

Condiți de acces:
Nu se impun condiții speciale de acces. Personalul existent din cadrul laboratorului deservește cerințele beneficiarilor. Accesul la analizele desfășurate în cadrul laboratorului este restricționat în timpul programului de desfășurare a activităților didactice si de cercetare din cadrul grupului și în perioadele de revizie tehnică a aparatelor.

Gaz Cromatograf cu Spectrometru de masă Shimadzu QP 2010

din cadrul Laboratorului de separare si identificare a compușilor
Gaz cromatograful cuplat cu spectrometrul de masă este un sistem compus din gaz cromatograf și un quadrupol. Surse de ionizare disponibile: EI, CI, NCI. Accesorii principale: gaz cromatograf, sistem de injectare automată AOC20i. Aparatul permite înregistrarea de spectre de masă, identificarea compușilor dintr-un amestec complex folosind baza de date existentă; determinarea schemei de fragmentare a compușilor analizați. Valoare: 305 374,48 RON, Anul achiziției: 2008,
Orar de funcționare: L-V, 9h00 – 17h00
Domenii de utilitate: chimie organică, chimie organometalică, chimie coordinativă, chimie analitică, chimie bioorganică, aplicații medicale, aplicații didactice prin: separarea compușilor volatili, testarea catalizatorilor, înregistrarea spectrelor de masă utilizând diferitele tehnici de ionizare: Electron Impact (EI), Chemical ionization (CI) Negativ Chemical Ionization (NCI), determinarea schemei de fragmentare a compușilor analizați; realizarea de experimente GC-MS, determinarea compoziției unor amestecuri complexe, analize calitative și cantitative; separarea, identificarea compușilor prin utilizarea bazelor de date existente, etc.
Personal de specialitate Dr. Emese Gal – cercetător cu experientă
Laboratorul MS își propune continuarea colaborărilor existente și stabilirea de noi colaborări naționale și internaționale atât cu instituții de învățământ superior cât și cu parteneri economici. Nu se impun condiții speciale de acces. Personalul existent din cadrul laboratorului deservește cerințele beneficiarilor. Accesul la analizele desfășurate în cadrul laboratorului este restricționat în timpul programului de desfășurare a activităților didactice si de cercetare din cadrul grupului și în perioadele de revizie tehnică a aparatului. Studenții, doctoranzii si cadrele didactice din cadrul UBB au acces la facilitatea experimentală în cadrul programelor de formare si a proiectelor de cercetare la care participă. Accesul terților la echipamentele si tehnologia existentă în cadrul laboratorului se face pe bază de contracte de cercetare, posibilității de publicare a rezultatelor în parteneriat, schimbului de experienţă, transferului tehnologic și de competențe.

HPLC Preparativ (High Performance Liquid Cromatograph) Agilent Technologies 1200 Series

din cadrul Laboratorului de separare si identificare a compușilor
Cromatografie lichidă de înaltă performanță este un aparat compus din degazor de eluent, pompă binară cu autosampler automat de 100 locuri pentru probe termostatată, detector ELSD și detector pentru molecule chirale (chyralyser), respectiv un colector de fracții. Accesorii principale: degazor, sistem de injectare automată, detector ELSD, detector chyralyser, colector fractii, generator de azot. Aparatul permite înregistrarea/detectarea cromatogramelor la orice substanță/amestec fără a fii dependent de proprietățiile optice a compușilor analizați. Valoare: 399 843,57 RON, Anul achiziției: 2008,
Orar de funcționare: L-V, 9h00 – 17h00.
Domenii de utilitate: chimie organică, chimie analitică, chimie bioorganică, aplicații medicale, aplicații didactice prin: separarea compușilor/sărurilor, testarea catalizatorilor, separarea cantitativă a compușilor prin folosirea colectorului de fracții. Determinarea cantitativă a compușilor in amestecuri folosind curbe de calibrare.
Personal de specialitate Dr. Emese Gal – cercetător cu experientă
Laboratorul HPLC își propune continuarea colaborărilor existente și stabilirea de noi colaborări naționale și internaționale atât cu instituții de învățământ superior cât și cu parteneri economici. Nu se impun condiții speciale de acces. Personalul existent din cadrul laboratorului deservește cerințele beneficiarilor. Accesul la analizele desfășurate în cadrul laboratorului este restricționat în timpul programului de desfășurare a activităților didactice si de cercetare din cadrul grupului și în perioadele de revizie tehnică a aparatului. Studenții, doctoranzii si cadrele didactice din cadrul UBB au acces la facilitatea experimentală în cadrul programelor de formare si a proiectelor de cercetare la care participă. Accesul terților la echipamentele si tehnologia existentă în cadrul laboratorului se face pe bază de contracte de cercetare, posibilității de publicare a rezultatelor în parteneriat, schimbului de experienţă, transferului tehnologic și de competențe.

CombiFlash RF 200; Teledyne Isco

din cadrul Laboratorului de separare si identificare a compușilor
Disponibilitate:
Orar de funcționare: 10-16

Caracteristici principale:
Sistemul de cromatografie flash Teledyne Isco CombiFlash Rf 200 oferă automatizare de înaltă productivitate la separarea amestecurilor de reacție, gradienți programabili, detecție UV a compușilor din amestec, detectarea automată a coloanelor și a suporturilor pentru eprubetele (colectoare de fracții). Cromatografia FLASH este o metodă de purificare pentru compuși sintetici care se bazează pe cromatografia lichidă la presiune medie, spre deosebire de sistemele gravitaționale tradiționale pe coloană, care sunt mult mai lente și ineficiente. Cromatografia FLASH diferă de cromatografia tradiționala datorita dimensiunii particulelor din faza staționara, si a contrapresiunii mai mari cauzate de acestea ceea ce necesită utilizarea unei surse de presiune pentru a genera debitul necesar al fazei mobile în coloană
Sistemul de Flash cromatografe se poate folosi pentru separarea atât a amestecurilor lichide cat si a solidelor. Cantitatea folosita la separare poate varia de la cateva miligrame pana la 100 de grame. Sistemul combi Flash este dedicat separarii unori amestecuri cu Rf, iar sistemul Buchi se preteaza in cazul unor cantitati de amestecuri mai mari de 20 g .

Utilitate: - chimie organică, chimie bio-organică, aplicații medicale, aplicații didactice, separare compusi organice/ organometalice. Identificare compușilor pe baza de masa moleculara.

Condiți de acces:
Nu se impun condiții speciale de acces. Personalul existent din cadrul laboratorului deservește cerințele beneficiarilor. Accesul la analizele desfășurate în cadrul laboratorului este restricționat în timpul programului de desfășurare a activităților didactice si de cercetare din cadrul grupului și în perioadele de revizie tehnică a aparatelor.

BUCHI Glass Oven B-580

din cadrul Laboratorului de separare si identificare a compușilor
Disponibilitate:
Orar de funcționare: 10-16

Caracteristici principale:
Aparatul de distilare in vid este folosit in separarea amestecurilor de reacție pentru a obține compușii curați in stare solida. Aparatul este utilizat la purificarea cantităților relativi mici, in cazul compușilor cu punctul de fierbere ridicata (peste 300° C) sub presiune foarte redusa. Aparatul constă dintr-un cuptor sub forma de tub, controlat de un termostat. un bulb de sticla cu îmbinări șlefuită este introdus împreuna cu balonul cu amestecul de substanțe in cuptor. Restul de bulbi pot fi folosite pentru a colecta distilatele secvențial, atunci când fracțiunea dorită este colectată, acestea sunt răcite cu apă sau gheață pentru a ajuta la condensare. Un motor este folosit la rotirea sistemului pentru a creste suprafața pentru evaporare.
Sistemul de distilare in vid a compușilor cu punct de fierbere mare funcționează intre 40-300 C, volumul de distilare este intre 10-60 ml, se poate lega maxim patru bulbi plus balonul cu substanța. Sistemul este adecvat sa se utilizeze in vid înaintat pana la 10 mbar.

Utilitate: - chimie organică, chimie bio-organică, aplicații medicale, aplicații didactice, separare compusi organice/ organometalice. Identificare compușilor pe baza de masa moleculara.

Condiți de acces:
Nu se impun condiții speciale de acces. Personalul existent din cadrul laboratorului deservește cerințele beneficiarilor. Accesul la analizele desfășurate în cadrul laboratorului este restricționat în timpul programului de desfășurare a activităților didactice si de cercetare din cadrul grupului și în perioadele de revizie tehnică a aparatelor.

Flash EA-1112

din cadrul Laboratorului de separare si identificare a compușilor
Analizor elemental este folosit în determinarea conținutului procentual (C, H, N, S, O) ai compușilor organici. Aparatul dispune de un autosampler automat, 2 reactoare umplute, o coloană de separare și un detector TCD. Aparatul folosește heliu ca și gaz purtător respectiv oxigen pentru arderea probelor. Probele sunt măsurate in nacele de staniu/argint.
Accesorii principale: reactor din cuarți, umplutură de coloană (cupru electrolitic, CuO, vată de sticlă, simering de izolare) nacele de staniu/argint, heliu, oxigen, coloane cu umplutură.
Laboratorul de analiză elementală își propune continuarea colaborărilor existente și stabilirea de noi colaborări naționale și internaționale atât cu instituții de învățământ superior cât și cu parteneri economici. Nu se impun condiții speciale de acces. Personalul existent din cadrul laboratorului deservește cerințele beneficiarilor. Accesul la analizele desfășurate în cadrul laboratorului este restricționat în timpul programului de desfășurare a activităților didactice si de cercetare din cadrul grupului și în perioadele de revizie tehnică a aparatului.
Studenții, doctoranzii si cadrele didactice din cadrul UBB au acces la facilitatea experimentală în cadrul programelor de formare si a proiectelor de cercetare la care participă.
Accesul terților la echipamentele si tehnologia existentă în cadrul laboratorului se face pe bază de contracte de cercetare, posibilității de publicare a rezultatelor în parteneriat, schimbului de experienţă, transferului tehnologic și de competențe.
Disponibilitate:
Orar de funcționare: 10-16

Caracteristici principale:
Analizor elemental este folosit în determinarea conținutului procentual (C, H, N, S, O) ai compușilor organici. Aparatul dispune de un autosampler automat, 2 reactoare umplute, o coloană de separare și un detector TCD. Aparatul folosește heliu ca și gaz purtător respectiv oxigen pentru arderea probelor. Probele sunt măsurate in nacele de staniu/argint. Accesorii principale: reactor din cuarți, umplutură de coloană (cupru electrolitic, CuO, vată de sticlă, simering de izolare) nacele de staniu/argint, heliu, oxigen, coloane cu umplutură.
Analizele se pot face pentru probe curate, organice si anorganice, probele se introduc cu autosamplerul automat introduce prin injectare cu sistemul automat, cantitatile necesare pentru a putea determina procentul de C, H, O, S, N este de 2 mg/ proba.

Utilitate: - chimie organică, chimie bio-organică, aplicații medicale, aplicații didactice, separare compusi organice/ organometalice. Identificare compușilor pe baza de masa moleculara.

Condiți de acces:
Nu se impun condiții speciale de acces. Personalul existent din cadrul laboratorului deservește cerințele beneficiarilor. Accesul la analizele desfășurate în cadrul laboratorului este restricționat în timpul programului de desfășurare a activităților didactice si de cercetare din cadrul grupului și în perioadele de revizie tehnică a aparatelor.

BUCHI C-615, C-605 FLASH QUATERNAR

din cadrul Laboratorului de separare si identificare a compușilor
Disponibilitate:
Orar de funcționare: 10-16

Caracteristici principale:
Sistemul de cromatografie flash Buchi este compus din doua module, C-615 regleaza debitul modulelor C-605, pompelor 1 si 2, respectiv monitorizeaza presiunea curenta. Sistemul se pretează la separarea amestecurilor de reactie peste 15 g pe coloane de sticla umplute cu SiO2/ Al2O3. Se poate folosi cu un debit de 250ml/min, livrarea solventului se face folosind pompe cu trei pistoane.
Sistemul de Flash cromatografe se poate folosi pentru separarea atât a amestecurilor lichide cat si a solidelor. Cantitatea folosita la separare poate varia de la cateva miligrame pana la 100 de grame. Sistemul combi Flash este dedicat separarii unori amestecuri cu Rf, iar sistemul Buchi se preteaza in cazul unor cantitati de amestecuri mai mari de 20 g .

Utilitate: - chimie organică, chimie bio-organică, aplicații medicale, aplicații didactice, separare compusi organice/ organometalice. Identificare compușilor pe baza de masa moleculara.

Condiți de acces:
Nu se impun condiții speciale de acces. Personalul existent din cadrul laboratorului deservește cerințele beneficiarilor. Accesul la analizele desfășurate în cadrul laboratorului este restricționat în timpul programului de desfășurare a activităților didactice si de cercetare din cadrul grupului și în perioadele de revizie tehnică a aparatelor.

CLEAVER SCIENTIFIC NANOPAC-300 ELECTROFOREZA ORIZONTALA

din cadrul Laboratorului de separare si identificare a compușilor
Disponibilitate:
Orar de funcționare: 10-16

Caracteristici principale:
Sistemul de electroforeza nanoPAC este o unitate ultra compacta și economica ideala pentru electroforeză ADN / ARN (Orizontală). Se poate folosi mai multe marimi de gel de agaroza si solutie de tampon. Este un sistem flexibil si usor de utilizat. Sistemul contine: celula electroforetica, matrita pentru gel, tavite pentru gel cu rigla gradata, banda intunecata pentru vizualizarea facila a godeurilor si incarcarea usoara a probelor si setul de piepteni. Gelurile de agaroză sau poliacrilamidă sunt mediul suport cel mai frecvent utilizat și sunt disponibile sub formă de plăci.
Electroforeza orizontala in geluri de agaroza pentru a separa, identifica si prepara moleculele de ADN si ARN in geluri de agaroza. Sistemul utilizează pentru separarea moleculelor in funcție de sarcina si dimensiunea lor un câmp electric.

Utilitate: - chimie organică, chimie bio-organică, aplicații medicale, aplicații didactice, separare compusi organice/ organometalice. Identificare compușilor pe baza de masa moleculara.

Condiți de acces:
Nu se impun condiții speciale de acces. Personalul existent din cadrul laboratorului deservește cerințele beneficiarilor. Accesul la analizele desfășurate în cadrul laboratorului este restricționat în timpul programului de desfășurare a activităților didactice si de cercetare din cadrul grupului și în perioadele de revizie tehnică a aparatelor.

Platformă de sinteză în microunde Anton Paar GmbH - Synthos 3000

din cadrul Laboratorului de sinteza organica ecologica- green chemistry
Orar de funcționare: L-V, intre orele 9 – 16.

Accesul se face pe baza de programare

telefonic sau e-mail: Conf. Dr. Luiza Gaina Tel. 0722806608; gluiza@chem.ubbcluj.ro

Personal de specialitate care opereaza aparatul de sinteza in camp de microunde Discover CEM

Conf. Dr. Luiza Gaina gluiza@chem.ubbcluj.ro

Conf. Dr. Cristea Castelia: castelia@chem.ubbcluj.ro

Conf. Dr. Emese Gal: emese@chem.ubbcluj.ro

Disponibilitate pentru acces si utilizare externa: In laboratorul de sinteză asistată de microunde nu se impun condiții speciale de acces. Personalul existent din cadrul laboratorului deservește cerințele beneficiarilor.

Accesul terților se realizează pe bază de programare.

Taxa de acces: 15-30Euro in functie de complexitatea procedeului.

Accesul la echipamentul de microunde este restricționat în timpul programului de desfășurare a activităților didactice si de cercetare din cadrul grupului și în perioadele de revizie tehnică a aparatului.

Domenii de utilitzare:

Domenii de utilitate:

• sinteze de compusi organici, anorganici, nanomateriale, sinteze in faza solida, sinteza de polimeri

• demineralizari pentru pregatirea probelor pentru analiza ICPMS in vederea identificarii metalelor din probe de sol, minerale, alimente.

Parametri tehnici și funcționali Synthos 3000

Sistem de microunde CEM Discover cu unitate de răcire Discover CoolMate

din cadrul Laboratorului de sinteza organica ecologica- green chemistry
Orar de funcționare: L-V, intre orele 9 – 16.

Accesul se face pe baza de programare telefonic sau e-mail: Conf. Dr. Luiza Gaina Tel. 0722806608; gluiza@chem.ubbcluj.ro

Personal de specialitate care opereaza aparatul de sinteza in camp de microunde Discover CEM

Conf. Dr. Luiza Gaina gluiza@chem.ubbcluj.ro

Conf. Dr. Cristea Castelia: castelia@chem.ubbcluj.ro

Lector Dr. Tamas Lovasz: tlovasz@chem.ubbcluj.ro

Conf. Dr. Emese Gal: emese@chem.ubbcluj.ro

Disponibilitate pentru acces si utilizare externa: In laboratorul de sinteză asistată de microunde nu se impun condiții speciale de acces. Personalul existent din cadrul laboratorului deservește cerințele beneficiarilor.

Accesul terților se realizează pe bază de programare.

Taxa de acces: 15-30Euro in functie de complexitatea procedeului.

Accesul la echipamentul de microunde este restricționat în timpul programului de desfășurare a activităților didactice si de cercetare din cadrul grupului și în perioadele de revizie tehnică a aparatului.

Domenii de utilitzare:

sinteze asistate de microunde în chimia organică, chimia bioorganică, chimia verde, extracții etc.

Sinteze pe suport solid; Sinteze in solvent; Sinteze fara solvent

Parametri tehnici și funcționali CEM discovery

Sistem de ultrasunete cu sonda Sonics vibra cell

din cadrul Laboratorului de sinteza organica ecologica- green chemistry
Disponibilitate:
Orar de funcționare: 10-16

Caracteristici principale:
Chimia cu ultrasunete este un domeniu de cercetare în care undele în intervalul de frecvență de 20 kHz–1 MHz sunt forța motrice a reacțiilor chimice. Reacția depinde de cavitația acustică, adică de formarea, creșterea și colapsul imploziv al bulelor din soluție. Deși acest fenomen, cunoscut sub numele de cavitație, durează doar câteva microsecunde, iar cantitatea de energie eliberată de fiecare bulă individuală este minimă, cantitatea cumulată de energie generată este extrem de mare.
Sursa de alimentare cu ultrasunete convertește tensiunea de linie de 50/60 Hz în energie electrică de înaltă frecvență. Această energie electrică de înaltă frecvență este transmisă traductorului piezoelectric din interiorul convertorului, unde este schimbată în vibrații mecanice. Cu cât vârful sondei este mai mare, cu atât este mai mare volumul care poate fi procesat, dar la o intensitate mai mică. Aparatul dispune de patru sonde pentru solutii organice de diferite volume respectiv pentru solutii apoase de diferite volume.

Utilitate: Domenii de utilizare: sinteze asistate de ultrasunete in chimia organica, chimia verde, sinteze in solvent organic/ apa.

Condiți de acces:
Nu se impun condiții speciale de acces. Personalul existent din cadrul laboratorului deservește cerințele beneficiarilor. Accesul la analizele desfășurate în cadrul laboratorului este restricționat în timpul programului de desfășurare a activităților didactice si de cercetare din cadrul grupului și în perioadele de revizie tehnică a aparatelor.

Aparat de ultrasunete Elma Ultrasonic

din cadrul Laboratorului de sinteza organica ecologica- green chemistry
Disponibilitate:
Orar de funcționare: 10-16

Caracteristici principale:
Chimia cu ultrasunete este un domeniu de cercetare în care undele în intervalul de frecvență de 20 kHz–1 MHz sunt forța motrice a reacțiilor chimice. Reacția depinde de cavitația acustică, adică de formarea, creșterea și colapsul imploziv al bulelor din soluție. Deși acest fenomen, cunoscut sub numele de cavitație, durează doar câteva microsecunde, iar cantitatea de energie eliberată de fiecare bulă individuală este minimă, cantitatea cumulată de energie generată este extrem de mare.
Cele doua bai cu ultrasunete sunt sisteme controlate prin intermediul unui microprocesor avand la baza o technologie multi-frecventa. Totodata aparatele dispun de control electronic al timpului si al temperaturii, autostart cu reglare a temperaturii / preselecție de temperatură, sisteme transductoare de înaltă performanță.

Utilitate: Domenii de utilizare: sinteze asistate de ultrasunete in chimia organica, chimia verde, sinteze in solvent organic/ apa.

Condiți de acces:
Nu se impun condiții speciale de acces. Personalul existent din cadrul laboratorului deservește cerințele beneficiarilor. Accesul la analizele desfășurate în cadrul laboratorului este restricționat în timpul programului de desfășurare a activităților didactice si de cercetare din cadrul grupului și în perioadele de revizie tehnică a aparatelor.

Aparat de ultrasunete Emag Emmi-20HC

din cadrul Laboratorului de sinteza organica ecologica- green chemistry
Disponibilitate:
Orar de funcționare: 10-16

Caracteristici principale:
Chimia cu ultrasunete este un domeniu de cercetare în care undele în intervalul de frecvență de 20 kHz–1 MHz sunt forța motrice a reacțiilor chimice. Reacția depinde de cavitația acustică, adică de formarea, creșterea și colapsul imploziv al bulelor din soluție. Deși acest fenomen, cunoscut sub numele de cavitație, durează doar câteva microsecunde, iar cantitatea de energie eliberată de fiecare bulă individuală este minimă, cantitatea cumulată de energie generată este extrem de mare.
Cele doua bai cu ultrasunete sunt sisteme controlate prin intermediul unui microprocesor avand la baza o technologie multi-frecventa. Totodata aparatele dispun de control electronic al timpului si al temperaturii, autostart cu reglare a temperaturii / preselecție de temperatură, sisteme transductoare de înaltă performanță.

Utilitate: Domenii de utilizare: sinteze asistate de ultrasunete in chimia organica, chimia verde, sinteze in solvent organic/ apa.

Condiți de acces:
Nu se impun condiții speciale de acces. Personalul existent din cadrul laboratorului deservește cerințele beneficiarilor. Accesul la analizele desfășurate în cadrul laboratorului este restricționat în timpul programului de desfășurare a activităților didactice si de cercetare din cadrul grupului și în perioadele de revizie tehnică a aparatelor.

Lampa pentru reactii fotochimice- Pen Ray PS-4

din cadrul Laboratorului de sinteza organica ecologica- green chemistry
Disponibilitate:
Orar de funcționare: 10-16

Caracteristici principale:
Sistemul imersibil de fotoreactor este compus dintr-o lampa de tip pen care se poate introduce in reacție, respectiv un transformator. Aceste lămpi PCQ emit aproximativ 90% din radiația lor la 254 nm, ceea ce le face deosebit de potrivite pentru cerințele fotochimice. Lampa este confecționată din cuart de inalta calitate, care rezista atat la temperaturi ridicate cat si scazute.
Sistemul de Pen-Ray se poate introduce in orice vas de reacție/ reactor unde se vrea inițierea unei reacție pe baza de radicali. Intensitate relativă la 3/4 inch distanță (1,9 cm): 4400μw/cm2 , cu 20mA curent pe lampa.

Utilitate: Domenii de utilizare: sinteze asistate de ultrasunete in chimia organica, chimia verde, sinteze in solvent organic/ apa.

Condiți de acces:
Nu se impun condiții speciale de acces. Personalul existent din cadrul laboratorului deservește cerințele beneficiarilor. Accesul la analizele desfășurate în cadrul laboratorului este restricționat în timpul programului de desfășurare a activităților didactice si de cercetare din cadrul grupului și în perioadele de revizie tehnică a aparatelor.
© 2016 METALOMICA | All rights reserved |