EQUIPMENTS

FT-IR Bruker ALPHA II modul ATR cu cristal de diamant

Orar de funcționare: L-V, intre orele 9 – 16.
Accesul se face pe baza de programare
telefonic sau e-mail: Conf. Dr. Luiza Gaina Tel. 0722806608; gluiza@chem.ubbcluj.ro
Personal de specialitate care opereaza aparatul FTIR ALPHA II
Conf. Dr. Dr. Luiza Gaina: gluiza@chem.ubbcluj.ro/ operator experimentat
Lector Dr. Tamas Lovasz: tlovasz@chem.ubbcluj.ro/ operator experimentat
Lector Dr. Emese Gal: emese@chem.ubbcluj.ro/ operator experimentat.
Ing. Bianca Stoean: biancastoean@gmail.com / asistent cercetare
Drd. Gal Melinda: galmelindaeva12@yahoo.com/ asistent cercetare
Disponibilitate pentru acces si utilizare externa: pentru utilizarea echipamentului FT-IR nu se impun condiții speciale de acces. Personalul existent din cadrul laboratorului deservește cerințele beneficiarilor.
Accesul terților se realizează pe bază de programare.

Taxa de acces: 5 Euro/proba in cazul utilizarii modulului ATR,
7 Euro/proba in cazul masuratorilor in pastile de KBr.

Accesul este restricționat în timpul programului de desfășurare a activităților didactice si de cercetare din cadrul grupului și în perioadele de revizie tehnică a aparatului.

FT-IR Bruker ALPHA II modul ATR cu cristal de diamant
Domenii de utilitzare:
Domenii de utilitate:
Criminalistica, Patrimoniu, Industrie alimentara, Industria Polimerilor,
Caracterizare compusi organici, organometalici, anorganici, nanomateriale.

Caracteristici:
- domeniul spectral standard: minim 350-8000 cm-1;
- posibilitatea de a lucra cu toate tipurile de probe: solide, lichide si gaze;
- raportul semnal / zgomot: mai bun de 55,000:1 varf-la-varf (pentru un timp de masura de 1 min cu rezolutia de 4 cm-1)
- rezolutie minima ajustabila: mai buna de 2 cm-1, optional mai buna de 0.75 cm-1, continuu selectabila intre cel putin 0.75 cm-1 si 256 cm-1
- precizia numarului de unda: minim 0.0005 cm-1masurata la 2000 cm-1;
- acuratetea fotometrica: mai buna de 0.1% T
- interferometru Michelson imbunatatit, permanent aliniat, care nu necesita un sistem de corectie dinamica a erorilor de aliniere,
Modul ATR cu cristal de diamant avand urmatoarele caracteristici:
- domeniul spectral : 350-8000 cm-1
- Modul de transmisie cu domeniul spectral : 350-8000 cm-1
- Modulul accepta probe solide sub forma de peleti si celule de transmisie pentru probe lichide si gazoase. din diamant pur
Biblioteca spectrala cu minim 234 de spectre ATR pentru compusi polimerici

Gas Cromatograph with Mass Spectrometer Shimadzu QP 2010

Gaz cromatograful cuplat cu spectrometrul de masă este un sistem compus din gaz cromatograf și un quadrupol. Surse de ionizare disponibile: EI, CI, NCI. Accesorii principale: gaz cromatograf, sistem de injectare automată AOC20i. Aparatul permite înregistrarea de spectre de masă, identificarea compușilor dintr-un amestec complex folosind baza de date existentă; determinarea schemei de fragmentare a compușilor analizați. Valoare: 305 374,48 RON, Anul achiziției: 2008,
Orar de funcționare: L-V, 9h00 – 17h00
Domenii de utilitate: chimie organică, chimie organometalică, chimie coordinativă, chimie analitică, chimie bioorganică, aplicații medicale, aplicații didactice prin: separarea compușilor volatili, testarea catalizatorilor, înregistrarea spectrelor de masă utilizând diferitele tehnici de ionizare: Electron Impact (EI), Chemical ionization (CI) Negativ Chemical Ionization (NCI), determinarea schemei de fragmentare a compușilor analizați; realizarea de experimente GC-MS, determinarea compoziției unor amestecuri complexe, analize calitative și cantitative; separarea, identificarea compușilor prin utilizarea bazelor de date existente, etc.
Personal de specialitate Dr. Emese Gal – cercetător cu experientă
Laboratorul MS își propune continuarea colaborărilor existente și stabilirea de noi colaborări naționale și internaționale atât cu instituții de învățământ superior cât și cu parteneri economici. Nu se impun condiții speciale de acces. Personalul existent din cadrul laboratorului deservește cerințele beneficiarilor. Accesul la analizele desfășurate în cadrul laboratorului este restricționat în timpul programului de desfășurare a activităților didactice si de cercetare din cadrul grupului și în perioadele de revizie tehnică a aparatului. Studenții, doctoranzii si cadrele didactice din cadrul UBB au acces la facilitatea experimentală în cadrul programelor de formare si a proiectelor de cercetare la care participă. Accesul terților la echipamentele si tehnologia existentă în cadrul laboratorului se face pe bază de contracte de cercetare, posibilității de publicare a rezultatelor în parteneriat, schimbului de experienţă, transferului tehnologic și de competențe.

Preparative High Performance Liquid Cromatograph Agilent Technologies 1200 Series

Cromatografie lichidă de înaltă performanță este un aparat compus din degazor de eluent, pompă binară cu autosampler automat de 100 locuri pentru probe termostatată, detector ELSD și detector pentru molecule chirale (chyralyser), respectiv un colector de fracții. Accesorii principale: degazor, sistem de injectare automată, detector ELSD, detector chyralyser, colector fractii, generator de azot. Aparatul permite înregistrarea/detectarea cromatogramelor la orice substanță/amestec fără a fii dependent de proprietățiile optice a compușilor analizați. Valoare: 399 843,57 RON, Anul achiziției: 2008,
Orar de funcționare: L-V, 9h00 – 17h00.
Domenii de utilitate: chimie organică, chimie analitică, chimie bioorganică, aplicații medicale, aplicații didactice prin: separarea compușilor/sărurilor, testarea catalizatorilor, separarea cantitativă a compușilor prin folosirea colectorului de fracții. Determinarea cantitativă a compușilor in amestecuri folosind curbe de calibrare.
Personal de specialitate Dr. Emese Gal – cercetător cu experientă
Laboratorul HPLC își propune continuarea colaborărilor existente și stabilirea de noi colaborări naționale și internaționale atât cu instituții de învățământ superior cât și cu parteneri economici. Nu se impun condiții speciale de acces. Personalul existent din cadrul laboratorului deservește cerințele beneficiarilor. Accesul la analizele desfășurate în cadrul laboratorului este restricționat în timpul programului de desfășurare a activităților didactice si de cercetare din cadrul grupului și în perioadele de revizie tehnică a aparatului. Studenții, doctoranzii si cadrele didactice din cadrul UBB au acces la facilitatea experimentală în cadrul programelor de formare si a proiectelor de cercetare la care participă. Accesul terților la echipamentele si tehnologia existentă în cadrul laboratorului se face pe bază de contracte de cercetare, posibilității de publicare a rezultatelor în parteneriat, schimbului de experienţă, transferului tehnologic și de competențe.

Microwave synthesis platform Anton Paar GmbH - Synthos 3000

Orar de funcționare: L-V, intre orele 9 – 16.

Accesul se face pe baza de programare

telefonic sau e-mail: Conf. Dr. Luiza Gaina Tel. 0722806608; gluiza@chem.ubbcluj.ro

Personal de specialitate care opereaza aparatul de sinteza in camp de microunde Discover CEM

Conf. Dr. Luiza Gaina gluiza@chem.ubbcluj.ro

Conf. Dr. Cristea Castelia: castelia@chem.ubbcluj.ro

Lector Dr. Emese Gal: emese@chem.ubbcluj.ro

Disponibilitate pentru acces si utilizare externa: In laboratorul de sinteză asistată de microunde nu se impun condiții speciale de acces. Personalul existent din cadrul laboratorului deservește cerințele beneficiarilor.

Accesul terților se realizează pe bază de programare.

Taxa de acces: 15-30Euro in functie de complexitatea procedeului.

Accesul la echipamentul de microunde este restricționat în timpul programului de desfășurare a activităților didactice si de cercetare din cadrul grupului și în perioadele de revizie tehnică a aparatului.

Domenii de utilitzare:

Domenii de utilitate:

• sinteze de compusi organici, anorganici, nanomateriale, sinteze in faza solida, sinteza de polimeri

• demineralizari pentru pregatirea probelor pentru analiza ICPMS in vederea identificarii metalelor din probe de sol, minerale, alimente.

Parametri tehnici și funcționali Synthos 3000

Microwave system CEM Discover with cooling unit Discover CoolMate

Orar de funcționare: L-V, intre orele 9 – 16.

Accesul se face pe baza de programare telefonic sau e-mail: Conf. Dr. Luiza Gaina Tel. 0722806608; gluiza@chem.ubbcluj.ro

Personal de specialitate care opereaza aparatul de sinteza in camp de microunde Discover CEM

Conf. Dr. Luiza Gaina gluiza@chem.ubbcluj.ro

Conf. Dr. Cristea Castelia: castelia@chem.ubbcluj.ro

Lector Dr. Tamas Lovasz: tlovasz@chem.ubbcluj.ro

Lector Dr. Emese Gal: emese@chem.ubbcluj.ro

Disponibilitate pentru acces si utilizare externa: In laboratorul de sinteză asistată de microunde nu se impun condiții speciale de acces. Personalul existent din cadrul laboratorului deservește cerințele beneficiarilor.

Accesul terților se realizează pe bază de programare.

Taxa de acces: 15-30Euro in functie de complexitatea procedeului.

Accesul la echipamentul de microunde este restricționat în timpul programului de desfășurare a activităților didactice si de cercetare din cadrul grupului și în perioadele de revizie tehnică a aparatului.

Domenii de utilitzare:

sinteze asistate de microunde în chimia organică, chimia bioorganică, chimia verde, extracții etc.

Sinteze pe suport solid; Sinteze in solvent; Sinteze fara solvent

Parametri tehnici și funcționali CEM discovery

Digital polarimeter Perkin Elmer 341

Florescence spectrometer Perkin Elmer LS 55

UV-Vis spectrometer Perkin Elmer Lambda 35

Stopped-Flow spectrometer SFM-300/S BioLogic Science Instruments

Potentiostat/ Galvanostat Gamry Reference 600

CombiFlash RF 200; Teledyne Isco

Hydrogen Generator LNI Schmidlin model H2 FID

BUCHI Glass Oven B-580

Flash EA-1112

Analizor elemental este folosit în determinarea conținutului procentual (C, H, N, S, O) ai compușilor organici. Aparatul dispune de un autosampler automat, 2 reactoare umplute, o coloană de separare și un detector TCD. Aparatul folosește heliu ca și gaz purtător respectiv oxigen pentru arderea probelor. Probele sunt măsurate in nacele de staniu/argint.
Accesorii principale: reactor din cuarți, umplutură de coloană (cupru electrolitic, CuO, vată de sticlă, simering de izolare) nacele de staniu/argint, heliu, oxigen, coloane cu umplutură.
Laboratorul de analiză elementală își propune continuarea colaborărilor existente și stabilirea de noi colaborări naționale și internaționale atât cu instituții de învățământ superior cât și cu parteneri economici. Nu se impun condiții speciale de acces. Personalul existent din cadrul laboratorului deservește cerințele beneficiarilor. Accesul la analizele desfășurate în cadrul laboratorului este restricționat în timpul programului de desfășurare a activităților didactice si de cercetare din cadrul grupului și în perioadele de revizie tehnică a aparatului.
Studenții, doctoranzii si cadrele didactice din cadrul UBB au acces la facilitatea experimentală în cadrul programelor de formare si a proiectelor de cercetare la care participă.
Accesul terților la echipamentele si tehnologia existentă în cadrul laboratorului se face pe bază de contracte de cercetare, posibilității de publicare a rezultatelor în parteneriat, schimbului de experienţă, transferului tehnologic și de competențe.

Bruker Vector 22 FT-IR spectrometer

Laboratorul FT-IR își propune continuarea colaborărilor existente și stabilirea de noi colaborări naționale și internaționale atât cu instituții de învățământ superior cât și cu parteneri economici. Nu se impun condiții speciale de acces. Personalul existent din cadrul laboratorului deservește cerințele beneficiarilor. Accesul la analizele desfășurate în cadrul laboratorului este restricționat în timpul programului de desfășurare a activităților didactice si de cercetare din cadrul grupului și în perioadele de revizie tehnică a aparatului.
Studenții, doctoranzii si cadrele didactice din cadrul UBB au acces la facilitatea experimentală în cadrul programelor de formare si a proiectelor de cercetare la care participă.
Accesul terților la echipamentele si tehnologia existentă în cadrul laboratorului se face pe bază de contracte de cercetare, posibilității de publicare a rezultatelor în parteneriat, schimbului de experienţă, transferului tehnologic și de competențe.
© 2016 METALOMICA | All rights reserved |