Teaching and supervision

Teaching

Cod disciplina Denumire disciplina Specializari
CMR6114 Chimie analitică avansată - laborator CA I, CCL I, CCR I
CLR1133 Analiza instrumentala - laborator C III, IB III, IB II, C II
CMR6121 Chemometrie – curs și seminar CA I, CCL I, CCR I

Supervision

Bachelor’s thesis

Iulie 2018, IB

Biotehnologia de obţinere a mutantului S219V al proteazei virusului TEV. Caracterizarea unei noi E3 ubiquitin-ligaze, PROTEOLYSIS1 din Arabidopsis thaliana

Iulie 2018, Chimie

Determinarea aliinei şi alicinei din specii de Allium prin metode cromatografice

 

Iulie 2019, IB

PEGilarea unei hemoglobine nonsimbiotice din Arabidopsis thaliana şi studiul enzimatic al acesteia

June 2019, International student

Influence of selenium enriched growing environment upon the phenolic composition of several Allium species

Dissertation thesis

Iulie 2018, CCL

Determinarea unor metale grele din miere provenită din diverse zone geografice din România, utilizând metode spectrale şi voltametrice

Juillet 2018, Eugen Ionesco student

Analyse phytochimique, intéraction hémoglobine et évaluation des activités biologiques de certains fruits/baies riches en anthocyanes

Februarie 2019, CCL

Determinarea activității antioxidante și a conținutului total de tiosulfinați, polifenoli și flavonoide din specii de Allium sp

Februarie 2019, CCL

Determinarea vincaminei din produse farmaceutice prin metode cromatografice

Iulie 2020, IPOB

Caracterizarea structurală și funcțională a două metionin aminopeptidaze din Arabidopsis thaliana

July 2020, CA

Simultaneous determination of torulene, torularhodin and β-carotene in Rhodotorula mucilaginosa using molecular absorption spectroscopy and chemometric approaches

Iunie 2021, CCR

Efectul preprocesării datelor asupra predicției vechimii hârtiei prin spectrometrie de reflectanță și analiza de regresie lineară

 

Iunie 2021, CCR

Evaluarea vârstei probelor de hârtie prin spectrometrie de rezonanță electronică de spin și tehnici chemometrice

Iunie 2021, CCR

Predicția vârstei pe termen scurt a petelor de sânge prin spectrometrie RES și analiza de regresie liniară

Iunie 2021, CCR

Determinarea seleniului din unghii prin spectrofotometrie de absorbție moleculară în domeniul UV

Iunie 2021, CCL

Analiza seleniului din probe vegetale de Allium biofortificate cu seleniu

Iunie 2021, CCL

Determinarea unor capsaicine din probe de geluri cu uz terapeutic prin HPLC-DAD

Iunie 2021, CCL

Diagrama Youden aplicată în controlul calității spectrofotometrelor UV-Viz. Determinarea colorimetrică a conținutului total de capsaicine din geluri analgezice