METODOLOGIE
Privind acordarea burselor la Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică
valabilă începând cu anul universitar 2019-2020:
pdf file
Regulamentul UBB privind acordarea de burse pentru studenţi în 2019-2020 detalii

OMEN 3392 din 27.02.2017 privind acordarea burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţi detalii

STUDENŢI

Burse


Burse speciale pentru activitatea stiintifica 2023-2024

Ierarhizare burse speciale pentru activitatea stiintifica detalii

Anunt privind competitia pentru Bursele speciale pentru activitatea stiintifica 2023-2024 detalii

Model cerere bursa speciala pentru activitatea stiintifica detalii

Studentii inscrisi in competitia pentru obtinerea bursei de performanta stiintifica detalii


Burse de performanta, merit si ajutor social 2023-2024

PRELUNGIRE calendar de acordare a burselor in cadrul UBB Semestrul I al anului universitar 2023-2024 detalii

Liste finale burse detalii

Fond de burse sem I detalii

Impartire fond de burse sem I detalii

Raspuns contestatii detalii

Dosare de burse care se trimit al universitate si dosare respinse detalii

Beneficiari ai bursei sociale ocazionale de imbracaminte si incaltaminte detalii

Anunt depuneri cereri pentru bursele de performanta, merit si pentru cazuri sociale sem. I detalii

Cerere tip solicitare bursa de performanta sau merit detalii

Cerere tip solicitare bursa sociala detalii

Formular verificare conformitate dosar burse sociale - cazuri medicale (Anexa 11) detalii

Formular verificare conformitate dosar burse sociale (Anexa 10) detalii

Model declaratie tip, pe proprie raspundere, pentru bursa sociala (ANEXA 8) detalii

Declaratie depunere electronica documente - bursa sociala (ANEXA 9) detalii

Salariul minim net detalii

Regulament burse detalii

Metodologia privind acordarea burselor detalii

Hotarare privind fondul de burse din fonduri proprii UBB detalii

Hotarare privind modificarea categoriilor si cuantumurilor burselor pentru studenti detalii

Burse WFS 2023-2024

Anunţ burse WFS 2023-2024: detalii
APPL-WFS: detalii
National Scholarship Programme: detalii
Basic Rules: detalii
Emergencies: detaliiAjutor UBB pentru achiziţia unui computer - 2020

Lista finală acordare ajutor financiar UBB: detalii

Liste preliminare acordare ajutor financiar UBB: detalii
Centralizator solicitări sprijin financiar UBB: detalii
Hotărâre Comisie FCIC acordare sprijin financiar UBB: detalii

Hotărâre privind luarea unor măsuri de sprijinire a studenţilor - detalii
Norme aplicare HCA 5479 - detalii
Completări Norme aplicare HCA 5479 - detalii

Model Cerere - detalii
Programul Euro 200 - 2023 Termen transmitere dosare la Rectorat: 22 mai 2023, ora 16

Anunţ Euro 200 2023 - click aici
Adresa ME Euro 200 2023 - click aici
HG 395/2023


 

Studenţii facultăţii beneficiează de burse acordate din fonduri bugetare, precum şi de burse acordate din resurse proprii ale Universităţii. Acordarea burselor se face la cererea studenţilor, sub semnătură proprie, în regim competiţional. Categoriile de bursă acordate la facultate sunt:

  • burse de performanţă
  • burse de merit
  • burse de studiu
  • burse de ajutor social

Detalii se găsesc în Regulamentul privind acordarea burselor de pe site-ul UBB.