Admitere 2024

 

OFERTA EDUCAŢIONALĂ 2024 - NIVEL MASTER     Pentru anul universitar 2024-2025, Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică organizează concurs de admitere pentru programele de studiu din tabelul de mai jos:

Domeniul / Programul

Limba de studiu

Locuri
bugetate

Locuri
cu taxă

Domeniul Chimie

Chimie avansată

română şi
engleză

8

21

Chimie clinică

română

9

21

Chimie criminalistică

română

5

23

Modelare moleculară în chimie şi biochimie

engleză

5

15

Tehnici moderne de sinteză în chimie

maghiară

6

23

Domeniul Inginerie chimică

Ingineria materialelor şi protecţia mediului

română

5

23

Ingineria proceselor organice şi biochimice

română

6

24

Inginerie chimică avansată de proces

engleză

16

14

Procesarea şi controlul alimentelor (interdisciplinar cu Domeniul Chimie)

română

5

25

Chimia şi ingineria nano- şi biomaterialelor

maghiară

9

21

Domeniul Ştiinţe ale educaţiei

Masterat didactic - chimie

română

12

5

Masterat didactic - chimie

maghiară

12

5

 

Nota: La nivel UBB exista 25 locuri pentru candidatii proveniti din sistemul de protectie sociala, 25 locuri pentru candidatii cu nevoi educationale speciale (PH) si 5 locuri pentru candidatii de etnie roma.