Note: The information on this page is available in Romanian only.

Detalii suplimentare cu privire la calendarul admiterii, condițiile și taxele de înscriere, actele necesare înscrierii la concursul de admitere și orarul pentru înscrieri puteți găsi la acest link.


Tematica* pentru Admiterea la studii doctorale, sesiunea septembrie 2017, poate fi consultată la acest link.


Planificarea Admiterii la studii doctorale, sesiunea septembrie 2017, poate fi consultată la acest link.


Solicitarea de locuri a Şcolii Doctorală de Chimie pentru sesiunea septembrie 2017 poate fi consultată la acest link.


Repartiția locurilor pentru candidații din diaspora pentru sesiunea septembrie 2017 poate fi consultată la acest link.


Planul de învațământ 2017 - 2018 poate fi consultat la acest link.


* În cazul în care conducătorul de doctorat nu figurează în documentul de la link-ul indicat, vă rugăm să îl contactați pentru tematică. Adresele de e-mail le puteți găsi pe site-ul Departamentului de Chimie.