Reglementări ale UBB privind cazarea în căminele studenţeşti
detalii

STUDENŢI

Cazare şi Masă

 

Studenţii Facultăţii de Chimie şi Inginerie Chimică care nu au domiciliul stabil în limita a 20 km de municipiul Cluj-Napoca pot beneficia, la cerere, pe bază de competiţie, de un loc în căminele studenţeşti ale UBB. Numărul locurilor din cămine se repartizează facultăţii de către Comisia de Cazare din Universitatea Babeş-Bolyai în funcţie de numărul de studenţi cursanţi de la cursurile de zi. Cazarea se face la tarifele aprobate de către Senatul Universităţii Babeş-Bolyai care depind de gradul de confort al căminului. Gradul de confort variază în limite largi, de la camere cu cinci locatari până la camere tip garsonieră.

În complexul de cămine studenţeşti există o cantină studenţească iar în incinta facultăţii există un restaurant ce oferă un meniu la preţurile din cantina studenţească.


Lista etapei a doua de recazări - 6 octombrie 2017

Lista primei etape de recazări - 2 octombrie 2017

LISTA FINALĂ de repartizare a locurilor de cazare pentru nivelele licenţă şi master, 2017-2018

LISTA PRELIMINARĂ de repartizare a locurilor de cazare pentru licenţă şi master, 2017-2018

LISTA FINALĂ de repartizare a locurilor de cazare pentru doctoranzi an II, III şi prelungire, 2017-2018

LISTA FINALĂ de repartizare a locurilor de cazare pentru doctoranzi anul I, 2017-2018

Departajare cazare doctoranzi anul I, 2017-2018

Criterii specifice FCIC pentru cazarea doctoranzilor 2017-2018

Răspunsul la contestaţiile privind lista preliminară de cazare 2017-2018


Programul de distribuire a locurilor pe cămine, 25 septembrie 2017

Modul de distribuire a locurilor de cazare atribuite facultăţii, 22 septembrie 2017


Anunţ depunere cereri cazare


Criterii de cazare specifice Facultăţii de Chimie şi Inginerie Chimică: click aici

Formularul tip pentru cererile de cazare studenţi: click aici
Formularul tip pentru cererile de cazare doctoranzi: click aici
Formular declarare venituri pentru cazare socială 2017-2018: click aici


Aici puteţi consulta REGULAMENTUL pentru cazare.


Anunţ subvenţii pentru cazare:
Cerere subvenţie individuală pentru cazare: click aici
Declaraţie venituri pentru subvenţie cazare: click aici

Ordinul MEC 3845 din 12-04-2005
OU 73/2004 alocare subventii cazare