Reglementări ale UBB privind cazarea în căminele studenţeşti
detalii

STUDENŢI

Cazare şi Masă

 

Studenții Facultății de Chimie și Inginerie Chimică care nu au domiciliul stabil în limita a 20 km de municipiul Cluj-Napoca pot beneficia, la cerere, pe bază de competiție, de un loc în căminele studențești ale UBB. Numărul locurilor din cămine se repartizează facultății de către Comisia de Cazare din Universitatea Babeș-Bolyai în funcție de numărul de studenți cursanți de la cursurile de zi. Cazarea se face la tarifele aprobate de către Senatul Universității Babeș-Bolyai care depind de gradul de confort al căminului. Gradul de confort variază în limite largi, de la camere cu cinci locatari până la camere tip garsonieră.

În complexul de cămine studențești există o cantină studențească iar în incinta facultății există un restaurant ce oferă un meniu la prețurile din cantina studențească.


Listă recazări etapa 2 licenţă, master - 5 octombrie 2015

Listă recazări licenţă, master - 29 septembrie 2015

Lista de repartizare a locurilor de cazare pentru anul I de studiu nivel doctorat,
prelungiri şi angajati cercatare, 2015-2016


LISTA FINALĂ de repartizare a locurilor de cazare pentru nivelele licenţă şi master, 2015-2016

LISTA de repartizare a locurilor de cazare pentru anii II şi III de studiu nivel doctorat, 2015-2016


Modul de distribuire a locurilor de cazare atribuite facultăţii, 21 septembrie 2015

Răspunsul la contestaţiile privind lista preliminară de cazare 2015-2016


Anunţ privind cazarea studenţilor - septembrie 2015


Locuri de cazare pentru nivel licenţă şi master, repartizate FCIC în 2015-2016

Locuri de cazare pentru doctoranzi, repartizate FCIC în 2015-2016


Acte necesare pentru cazare pe criteriul social


Hotărârea comisiei de cazare a FCIC - 16 septembrie 2014

Criterii de cazare specifice Facultăţii de Chimie şi Inginerie Chimică 2015-2016: click aici

TARIFE CAZARE 2015

TARIFE CAZARE 2014


Formularul tip pentru cererile de cazare studenţi: click aici
Formularul tip pentru cererile de cazare doctoranzi: click aici
Formular declarare venituri pentru cazare socială 2015-2016: click aici


Aici puteţi consulta REGULAMENTUL pentru cazare.


Salariul minim garantat în plată în 2015 - pentru cazurile sociale


Anunţ subvenţii pentru cazare:
Cerere subvenţie individuală pentru cazare:
Declaraţie venituri pentru subvenţie cazare:

Ordinul MEC 3845 din 12-04-2005
OU 73/2004 alocare subventii cazare