Reglementări ale UBB privind cazarea în căminele studenţeşti
detalii

STUDENŢI

Cazare şi Masă

 

Studenţii Facultăţii de Chimie şi Inginerie Chimică care nu au domiciliul stabil în limita a 20 km de municipiul Cluj-Napoca pot beneficia, la cerere, pe bază de competiţie, de un loc în căminele studenţeşti ale UBB. Numărul locurilor din cămine se repartizează facultăţii de către Comisia de Cazare din Universitatea Babeş-Bolyai în funcţie de numărul de studenţi cursanţi de la cursurile de zi. Cazarea se face la tarifele aprobate de către Senatul Universităţii Babeş-Bolyai care depind de gradul de confort al căminului. Gradul de confort variază în limite largi, de la camere cu cinci locatari până la camere tip garsonieră.

În complexul de cămine studenţeşti există o cantină studenţească iar în incinta facultăţii există un restaurant ce oferă un meniu la preţurile din cantina studenţească.


Lista etapei a doua de recazări - 9 octombrie 2018

LISTA FINALĂ de repartizare a locurilor de cazare pentru doctoranzi an II, III şi prelungire, 2018-2019

LISTA FINALĂ de repartizare a locurilor de cazare pentru doctoranzi anul I, 2018-2019

Răspunsul la contestaţiile privind lista preliminară de cazare 2018-2019


Modul de distribuire a locurilor de cazare atribuite facultăţii, 24 septembrie 2018


Locuri de cazare pentru nivel licenţă şi master, repartizate FCIC în 2018-2019

Locuri de cazare pentru doctoranzi, repartizate FCIC în 2018-2019


Criterii de cazare specifice Facultăţii de Chimie şi Inginerie Chimică: click aici

Criterii de cazare specifice Facultăţii de Chimie şi Inginerie Chimică pentru doctoranzi: click aici

Acte necesare pentru cazare socială 2018-2019: click aici

Formularul tip pentru cererile de cazare studenţi 2018-2019: click aici
Formularul tip pentru cererile de cazare doctoranzi 2018-2019: click aici
Formular declarare venituri pentru cazare socială 2018-2019: click aici


Locurile atribuite facultăţii pentru cazarea studenţilor în campusul universităţii, în 2018-2019


Aici puteţi consulta REGULAMENTUL pentru cazare.


Anunţ subvenţii pentru cazare:
Cerere subvenţie individuală pentru cazare: click aici
Declaraţie venituri pentru subvenţie cazare: click aici

Ordinul MEC 3845 din 12-04-2005
OU 73/2004 alocare subventii cazare