METODOLOGIE
Privind acordarea burselor la Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică
valabilă începând cu anul universitar 2015-2016:
pdf file
Regulamentul UBB privind acordarea de burse pentru studenţi în 2015-2016 detalii

HG-558-1998 privind acordarea burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţi detalii

STUDENŢI

Burse


Burse WFS 2017-2018

Anunţ burse WFS 2017-2018: click aici
Formular de înscriere: click aici
A_Scholarship: click aici
The Planetary Emergencies: click aici


Burse Coreea de Sud 2017: click aici

Program de studiu În China 2017-2018: click aiciProgramul Euro 200 - 2017
Anunţ - click aici
Precizări MEN Euro200 2017 - click aici
Model Cerere - click aici
Declaraţie bunuri - click aici


 

Studenţii facultăţii beneficiează de burse acordate din fonduri bugetare, precum şi de burse acordate din resurse proprii ale Universităţii. Acordarea burselor se face la cererea studenţilor, sub semnătură proprie, în regim competiţional. Categoriile de bursă acordate la facultate sunt:

  • burse de performanţă
  • burse de merit
  • burse de studiu
  • burse de ajutor social

Detalii se găsesc în Regulamentul privind acordarea burselor de pe site-ul UBB.