METODOLOGIE
Privind acordarea burselor la Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică
valabilă începând cu anul universitar 2019-2020:
pdf file
Regulamentul UBB privind acordarea de burse pentru studenţi în 2019-2020 detalii

OMEN 3392 din 27.02.2017 privind acordarea burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţi detalii

STUDENŢI

Burse


Burse WFS 2020-2021

Anunţ burse WFS 2020-2021: click aici
Formular de înscriere: click aici
A_Scholarship: click aici
The Planetary Emergencies: click aici


Burse Coreea de Sud 2020-2021: click aici
Factsheet Dongguk University: click aici
Course Description Dongguk University: click aici


Burse speciale pentru activitatea ştiinţifică 2020-2021

Beneficiari Burse speciale pentru activitatea ştiinţifică 2020-2021

Rezultate finale competiţie Burse speciale pentru activitatea ştiinţifică 2020-2021

Rezultate preliminare competiţie Burse speciale pentru activitatea ştiinţifică 2020-2021

Lista studenţilor înscrişi în competiţie pentru Bursele speciale pentru activitatea ştiinţifică

Anunţ privind competiţia pentru Bursele speciale pentru activitatea ştiinţifică 2020-2021

Model cerere bursă specială pentru activitatea ştiinţifică

Criterii specifice FCIC de evaluare a dosarelor de bursă specială pentru activitatea ştiinţifică

Regulament Burse speciale pentru activitatea ştiinţifică 2020-2021
Regulament Institut Studii Avansate în Ştiinţă şi Tehnologie
Hotărâre Regulament Institut Studii Avansate în Ştiinţă şi Tehnologie al UBB

Hotărâre Senat număr bursele de performanţă 2020-2021Burse de performanţă, merit şi ajutor social 2020-2021

Hotărâre Comisie burse sem II 2020-2021: click aici

Tabel dosare burse de ajutor social propuse a fi trimise la Comisia de burse a UBB - click aici

Liste finale privind atribuirea burselor de performanţă, merit şi ajutor social - sem II, 2020-2021: click aici

Răspuns contestaţii burse - sem II, 2020-2021: click aici

Repartizare fond burse pentru sem II 2020-2021: click aici

Listele preliminare cu studenţii propuşi pentru a primi
burse de performanţă, merit şi de ajutor social în sem II 2020-2021: click aici

Modalitatea de distribuire a burselor pentru sem II 2020-2021: click aici

Anunţ depuneri cereri pentru bursele de performanţă, merit şi pentru cazuri sociale sem. II: click aici

Regulament burse
Metodologia privind acordarea burselor
Calendarul de acordare a burselor

Cerere tip solicitare bursă de performanţă sau merit
Cerere tip solicitare bursă socială

Formular verificare conformitate dosar burse sociale - cazuri medicale
Formular verificare conformitate dosar burse sociale
Declaraţie tip, pe proprie răspundere, pentru bursa socială

Salariul minim net burse
Fondul de burse pentru semestrul II 2020-2021
Hotărârea CA număr burse ajutor social din fonduri extrabugetare ale UBB sem II 2020-2021Ajutor UBB pentru achiziţia unui computer - 2020

Lista finală acordare ajutor financiar UBB: click aici

Liste preliminare acordare ajutor financiar UBB: click aici
Centralizator solicitări sprijin financiar UBB: click aici
Hotărâre Comisie FCIC acordare sprijin financiar UBB: click aici

Hotărâre privind luarea unor măsuri de sprijinire a studenţilor - detalii
Norme aplicare HCA 5479 - detalii
Completări Norme aplicare HCA 5479 - detalii

Model Cerere - click aici
Programul Euro 200 - 2021 Termen transmitere dosare la Rectorat: 17 mai 2021, ora 12

Anunţ Euro 200 2021 - click aici
Adresa ME Euro 200 2021 - click aici
Model Cerere - click aici
Declaraţie bunuri - click aici
Declaraţie documente în original - click aici

Legea 269/2004 cu modificări şi completări ulterioare
HG 1294/2004 cu modificări şi completări ulterioare
HG 297/2018


 

Studenţii facultăţii beneficiează de burse acordate din fonduri bugetare, precum şi de burse acordate din resurse proprii ale Universităţii. Acordarea burselor se face la cererea studenţilor, sub semnătură proprie, în regim competiţional. Categoriile de bursă acordate la facultate sunt:

  • burse de performanţă
  • burse de merit
  • burse de studiu
  • burse de ajutor social

Detalii se găsesc în Regulamentul privind acordarea burselor de pe site-ul UBB.