METODOLOGIE
Privind acordarea burselor la Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică
valabilă începând cu anul universitar 2019-2020:
pdf file
Regulamentul UBB privind acordarea de burse pentru studenţi în 2019-2020 detalii

OMEN 3392 din 27.02.2017 privind acordarea burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţi detalii

STUDENŢI

Burse


Burse WFS 2020-2021

Anunţ burse WFS 2020-2021: click aici
Detalii: click aici
Formular de înscriere: click aici
Acte: click aici
Rules and Guidelines: click aici
The Planetary Emergencies: click aici


Burse Coreea de Sud 2020-2021: click aici
Factsheet Dongguk University: click aici
Course Description Dongguk University: click aici


Burse speciale pentru activitatea ştiinţifică 2021-2022

Beneficiari Burse speciale pentru activitatea ştiinţifică 2021-2022

Rezultate finale competiţie Burse speciale pentru activitatea ştiinţifică 2021-2022

Rezultate preliminare competiţie Burse speciale pentru activitatea ştiinţifică 2021-2022

Anunţ privind competiţia pentru Bursele speciale pentru activitatea ştiinţifică 2021-2022

Model cerere bursă specială pentru activitatea ştiinţifică

Competition for special scholarships for scientific activity 2021-2022   -   Application form


Criterii specifice FCIC de evaluare a dosarelor de bursă specială pentru activitatea ştiinţifică

Regulament Burse speciale pentru activitatea ştiinţifică 2021-2022
Hotărâre Regulament Institut Studii Avansate în Ştiinţă şi Tehnologie al UBB


Burse de performanţă, merit şi ajutor social 2021-2022

Salar minim net burse sem II

Anunţ depuneri cereri pentru bursele de performanţă, merit şi pentru cazuri sociale sem. II: click aici

Lista finala burse sem II detalii

Raspunsuri la contestatiile depuse detalii

Repartizare fond de burse final detalii

Hotarare Comisie burse detalii

Dosare propuse pentru acordare bursa sociala din fondul propriu UBB si dosare sociale respinse detalii

Beneficiari bursa sociala din fondul extrabugetar al UBB - click aici

Beneficiari bursa sociala ocazionala din fondul extrabugetar al UBB - click aici

Regulament burse
Metodologia privind acordarea burselor
Calendarul de acordare a burselor
Fondul de burse sem. II

Cerere tip solicitare bursă de performanţă sau merit
Cerere tip solicitare bursă socială

Formular verificare conformitate dosar burse sociale - cazuri medicale
Formular verificare conformitate dosar burse sociale
Model declaraţie tip, pe proprie răspundere, pentru bursa socialăAjutor UBB pentru achiziţia unui computer - 2020

Lista finală acordare ajutor financiar UBB: click aici

Liste preliminare acordare ajutor financiar UBB: click aici
Centralizator solicitări sprijin financiar UBB: click aici
Hotărâre Comisie FCIC acordare sprijin financiar UBB: click aici

Hotărâre privind luarea unor măsuri de sprijinire a studenţilor - detalii
Norme aplicare HCA 5479 - detalii
Completări Norme aplicare HCA 5479 - detalii

Model Cerere - click aici
Programul Euro 200 - 2022 Termen transmitere dosare la Rectorat: 14 aprilie 2022, ora 16

Anunţ Euro 200 2022 - click aici
Adresa ME Euro 200 - click aici

Legea 269/2004 cu modificări şi completări ulterioare
HG 1294/2004 cu modificări şi completări ulterioare


 

Studenţii facultăţii beneficiează de burse acordate din fonduri bugetare, precum şi de burse acordate din resurse proprii ale Universităţii. Acordarea burselor se face la cererea studenţilor, sub semnătură proprie, în regim competiţional. Categoriile de bursă acordate la facultate sunt:

  • burse de performanţă
  • burse de merit
  • burse de studiu
  • burse de ajutor social

Detalii se găsesc în Regulamentul privind acordarea burselor de pe site-ul UBB.