METODOLOGIE
Privind acordarea burselor la Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică
valabilă începând cu anul universitar 2015-2016:
pdf file
Regulamentul UBB privind acordarea de burse pentru studenţi în 2015-2016 detalii

HG-558-1998 privind acordarea burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţi detalii

STUDENŢI

Burse


Burse WFS 2018-2019

Anunţ burse WFS 2018-2019: click aici
Formular de înscriere: click aici
A_Scholarship: click aici
The Planetary Emergencies: click aici


Burse Coreea de Sud 2018: click aici

Program de studiu În China 2017-2018: click aici


Burse speciale pentru activitatea ştiinţifică 2018-2019

Lista studenţilor înscrişi în competiţie pentru Bursele speciale pentru activitatea ştiinţifică

Anunţ privind competiţia pentru Bursele speciale pentru activitatea ştiinţifică 2018-2019

Model cerere bursă specială pentru activitatea ştiinţifică

Criterii specifice FCIC de evaluare a dosarelor de bursă specială pentru activitatea ştiinţifică
Regulament Burse speciale pentru activitatea ştiinţifică 2018-2019
Regulament privind acordarea burselor pentru studenţi 2018-2019
Regulament Institut Studii Avansate în Ştiinţă şi Tehnologie
Hotărâre Regulament Institut Studii Avansate în Ştiinţă şi Tehnologie al UBB


Burse de performanţă, merit şi ajutor social 2018-2019

Anunţ depuneri cereri pentru bursele de performanţă, merit şi pentru cazuri sociale sem. II: click aici

Metodologia privind acordarea burselor

Cerere tip solicitare bursă de performanţă sau merit
Cerere tip solicitare bursă socială

Formular verificare conformitate dosar burse sociale - cazuri medicale
Formular verificare conformitate dosar burse sociale
Declaraţie tip, pe proprie răspundere, pentru bursa socială
Salariul minim net burse
Notă documente medicale pentru bursa de ajutor social
Fondul de burse pentru semestrul II 2018-2019
Hotărârea CA număr burse ajutor social din fonduri extrabugetare ale UBB

Programul Euro 200 - 2019
Anunţ - click aici
Precizări MEN Euro200 2019 - click aici
Model Cerere - click aici
Declaraţie bunuri - click aici


 

Studenţii facultăţii beneficiează de burse acordate din fonduri bugetare, precum şi de burse acordate din resurse proprii ale Universităţii. Acordarea burselor se face la cererea studenţilor, sub semnătură proprie, în regim competiţional. Categoriile de bursă acordate la facultate sunt:

  • burse de performanţă
  • burse de merit
  • burse de studiu
  • burse de ajutor social

Detalii se găsesc în Regulamentul privind acordarea burselor de pe site-ul UBB.