METODOLOGIE
Privind acordarea burselor la Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică
valabilă începând cu anul universitar 2019-2020:
pdf file
Regulamentul UBB privind acordarea de burse pentru studenţi în 2019-2020 detalii

OMEN 3392 din 27.02.2017 privind acordarea burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţi detalii

STUDENŢI

Burse


Burse WFS 2020-2021

Anunţ burse WFS 2020-2021: click aici
Detalii: click aici
Formular de înscriere: click aici
Acte: click aici
Rules and Guidelines: click aici
The Planetary Emergencies: click aici


Burse Coreea de Sud 2020-2021: click aici
Factsheet Dongguk University: click aici
Course Description Dongguk University: click aici


Burse speciale pentru activitatea ştiinţifică 2021-2022

Beneficiari Burse speciale pentru activitatea ştiinţifică 2021-2022

Rezultate finale competiţie Burse speciale pentru activitatea ştiinţifică 2021-2022

Rezultate preliminare competiţie Burse speciale pentru activitatea ştiinţifică 2021-2022

Anunţ privind competiţia pentru Bursele speciale pentru activitatea ştiinţifică 2021-2022

Model cerere bursă specială pentru activitatea ştiinţifică

Competition for special scholarships for scientific activity 2021-2022   -   Application form


Criterii specifice FCIC de evaluare a dosarelor de bursă specială pentru activitatea ştiinţifică

Regulament Burse speciale pentru activitatea ştiinţifică 2021-2022
Hotărâre Regulament Institut Studii Avansate în Ştiinţă şi Tehnologie al UBB

Beneficiari burse sociale extrabugetare, buget - click aici

Beneficiari burse de îmbrăcăminte extrabugetare - click aici


Burse de performanţă, merit şi ajutor social 2021-2022

Hotărâre Comisie burse sem I 2021-2022: click aici

Tabel dosare burse de ajutor social propuse a fi trimise la Comisia de burse a UBB - click aici

Liste finale privind atribuirea burselor de performanţă, merit şi ajutor social - sem I, 2021-2022: click aici

Răspuns contestaţii burse - sem I, 2021-2022: click aici

Repartizare fond burse pentru sem I 2021-2022: click aici

Listele preliminare cu studenţii propuşi pentru a primi
burse de performanţă, merit şi de ajutor social în sem I 2021-2022: click aici

Modalitatea de distribuire a burselor pentru sem I 2021-2022: click aici

Anunţ depuneri cereri pentru bursele de performanţă, merit şi pentru cazuri sociale sem. I: click aici

Dispoziţia Rectoratului UBB privind depunerea dosarelor de burse sociale sem. I: click aici

Regulament burse
Metodologia privind acordarea burselor
Calendarul de acordare a burselor

Cerere tip solicitare bursă de performanţă sau merit
Cerere tip solicitare bursă socială

Formular verificare conformitate dosar burse sociale - cazuri medicale
Formular verificare conformitate dosar burse sociale
Declaraţie tip, pe proprie răspundere, pentru bursa socială
Declaraţie tip, pe proprie răspundere, depunere dosar pentru bursa socială

Salariul minim net burse


Ajutor UBB pentru achiziţia unui computer - 2020

Lista finală acordare ajutor financiar UBB: click aici

Liste preliminare acordare ajutor financiar UBB: click aici
Centralizator solicitări sprijin financiar UBB: click aici
Hotărâre Comisie FCIC acordare sprijin financiar UBB: click aici

Hotărâre privind luarea unor măsuri de sprijinire a studenţilor - detalii
Norme aplicare HCA 5479 - detalii
Completări Norme aplicare HCA 5479 - detalii

Model Cerere - click aici
Programul Euro 200 - 2021 Termen transmitere dosare la Rectorat: 15 iunie 2021, ora 12

Anunţ Euro 200 2021 - click aici
OM 3851 privind aprobare calendar nou - click aici
Adresa ME Euro 200 2021 - click aici
Model Cerere - click aici
Declaraţie bunuri - click aici
Declaraţie documente în original - click aici

Legea 269/2004 cu modificări şi completări ulterioare
HG 1294/2004 cu modificări şi completări ulterioare
HG 297/2018


 

Studenţii facultăţii beneficiează de burse acordate din fonduri bugetare, precum şi de burse acordate din resurse proprii ale Universităţii. Acordarea burselor se face la cererea studenţilor, sub semnătură proprie, în regim competiţional. Categoriile de bursă acordate la facultate sunt:

  • burse de performanţă
  • burse de merit
  • burse de studiu
  • burse de ajutor social

Detalii se găsesc în Regulamentul privind acordarea burselor de pe site-ul UBB.