METODOLOGIE
Privind acordarea burselor la Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică
valabilă începând cu anul universitar 2019-2020:
pdf file
Regulamentul UBB privind acordarea de burse pentru studenţi în 2019-2020 detalii

OMEN 3392 din 27.02.2017 privind acordarea burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţi detalii

STUDENŢI

Burse


Atribuire laptop pentru studentii beneficiari de bursa sociala 2022-2023
!!! TERMEN LIMITA DEPUNERE CERERI 20.05.2023 !!!

Anunt depunere intentie achizitie laptop detalii

Anexa 1 - Cerere de inscriere in grupul tinta detalii

Calendar selectie grup tinta detalii

HCA - aprobare procedura atribuire laptop detalii


Burse speciale pentru activitatea stiintifica 2022-2023

Anunt privind competitia pentru Bursele speciale pentru activitatea stiintifica 2022-2023 detalii

Model cerere bursa speciala pentru activitatea stiintifica detalii

Criterii specifice FCIC de evaluare a dosarelor de bursa speciala pentru activitatea stiintifica detalii

Ierarhizare preliminară proiecte detalii

Ierarhizare finală proiecte detalii

Evaluare activitate stiintifica detalii

Studenti inscrisi pentru competitia in vederea obtinerii bursei speciale pentru activitatea stiintifica detalii

HCA - Rezultate Burse speciale pentru activitatea stiintifica 2022-20123 detalii


Burse de performanta, merit si ajutor social 2023-2024

Anunt depuneri cereri pentru bursele de performanta, merit si pentru cazuri sociale sem. I detalii

Cerere tip solicitare bursa de performanta sau merit detalii

Cerere tip solicitare bursa sociala detalii

Formular verificare conformitate dosar burse sociale - cazuri medicale (Anexa 11) detalii

Formular verificare conformitate dosar burse sociale (Anexa 10) detalii

Model declaratie tip, pe proprie raspundere, pentru bursa sociala (ANEXA 8) detalii

Declaratie depunere electronica documente - bursa sociala (ANEXA 9) detalii

Salariul minim net detalii

Regulament burse detalii

Metodologia privind acordarea burselor detalii

Burse WFS 2022-2023

Anunţ burse WFS 2022-2023: click aici
Detalii: click aici
Formular de înscriere: click aici
Acte: click aici
Rules and Guidelines: click aici
The Planetary Emergencies: click aici


Burse Coreea de Sud 2020-2021: click aici
Factsheet Dongguk University: click aici
Course Description Dongguk University: click aici


Hotărâre Regulament Institut Studii Avansate în Ştiinţă şi Tehnologie al UBBAjutor UBB pentru achiziţia unui computer - 2020

Lista finală acordare ajutor financiar UBB: click aici

Liste preliminare acordare ajutor financiar UBB: click aici
Centralizator solicitări sprijin financiar UBB: click aici
Hotărâre Comisie FCIC acordare sprijin financiar UBB: click aici

Hotărâre privind luarea unor măsuri de sprijinire a studenţilor - detalii
Norme aplicare HCA 5479 - detalii
Completări Norme aplicare HCA 5479 - detalii

Model Cerere - click aici
Programul Euro 200 - 2023 Termen transmitere dosare la Rectorat: 22 mai 2023, ora 16

Anunţ Euro 200 2023 - click aici
Adresa ME Euro 200 2023 - click aici
HG 395/2023


 

Studenţii facultăţii beneficiează de burse acordate din fonduri bugetare, precum şi de burse acordate din resurse proprii ale Universităţii. Acordarea burselor se face la cererea studenţilor, sub semnătură proprie, în regim competiţional. Categoriile de bursă acordate la facultate sunt:

  • burse de performanţă
  • burse de merit
  • burse de studiu
  • burse de ajutor social

Detalii se găsesc în Regulamentul privind acordarea burselor de pe site-ul UBB.