METODOLOGIE
Privind acordarea burselor la Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică
valabilă începând cu anul universitar 2015-2016:
pdf file
Regulamentul UBB privind acordarea de burse pentru studenţi în 2015-2016 detalii

HG-558-1998 privind acordarea burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţi detalii

STUDENŢI

Burse


Burse WFS 2017-2018

Anunţ burse WFS 2017-2018: click aici
Formular de înscriere: click aici
A_Scholarship: click aici
The Planetary Emergencies: click aici


Burse Coreea de Sud 2017: click aici


Burse speciale pentru activitatea ştiinţifică 2017-2018

Rezultate finale competiţie Burse speciale pentru activitatea ştiinţifică 2017-2018

Rezultate preliminare competiţie Burse speciale pentru activitatea ştiinţifică 2017-2018

Lista studenţilor înscrişi în competiţie pentru Bursele speciale pentru activitatea ştiinţifică

Anunţ privind competiţia pentru Bursele speciale pentru activitatea ştiinţifică 2017-2018
Model cerere bursă specială pentru activitatea ştiinţifică

Comisii FCIC de evaluare a dosarelor de bursă specială pentru activitatea ştiinţifică
Criterii specifice FCIC de evaluare a dosarelor de bursă specială pentru activitatea ştiinţifică
Regulament Burse speciale pentru activitatea ştiinţifică 2017-2018
Regulament Institut Studii Avansate în Ştiinţă şi Tehnologie


Lista cu dosarele propuse pentru Bursele speciale de ajutor social
din fondurile extrabugetare ale UBB pentru semestrul II, 2017-2018 - click aici

Anunţ extras de cont pentru burse sociale din fonduri extrabugetare: click aici

Beneficiari burse sociale extrabugetare, buget - click aici

Beneficiari burse sociale extrabugetare, taxă - click aici

Beneficiari burse de îmbrăcăminte extrabugetare - click aici

Beneficiari burse maternitate extrabugetare - click aici

Respinşi burse sociale extrabugetare - click aici

Respinşi burse extrabugetare îmbrăcăminte - click aici


Liste finale privind atribuirea burselor de performanţă, merit şi ajutor social - sem II, 2017-2018: click aici

Răspuns contestaţii burse - sem II, 2017-2018: click aici

Modalitatea de distribuire a burselor pentru sem II 2017-2018: click aici

Listele preliminare cu studenţii propuşi pentru a primi
burse de performanţă, merit şi de ajutor social în sem II 2017-2018: click aici

Anunţ depuneri cereri pentru bursele de performanţă, merit şi pentru cazuri sociale sem. II: click aici

Cerere tip solicitare bursă de performanţă sau merit
Cerere tip solicitare bursă socială

Formular verificare conformitate dosar burse sociale - cazuri medicale
Formular verificare conformitate dosar burse sociale
Declaraţie tip, pe proprie răspundere, pentru bursa socială
Salariul minim net burse

Programul Euro 200 - 2017
Anunţ - click aici
Precizări MEN Euro200 2017 - click aici
Model Cerere - click aici
Declaraţie bunuri - click aici


 

Studenţii facultăţii beneficiează de burse acordate din fonduri bugetare, precum şi de burse acordate din resurse proprii ale Universităţii. Acordarea burselor se face la cererea studenţilor, sub semnătură proprie, în regim competiţional. Categoriile de bursă acordate la facultate sunt:

  • burse de performanţă
  • burse de merit
  • burse de studiu
  • burse de ajutor social

Detalii se găsesc în Regulamentul privind acordarea burselor de pe site-ul UBB.