start

Tematică

  Structura atomului
 • Configurații electronice
 • Poziția elementelor în sistemul periodic
 • Proprietăți periodice ale elementelor
  Legături chimice
 • Legătura ionică
 • Legătura covalentă
 • Legătura coordinativă
 • Interacțiuni intermoleculare
  Soluții
 • Dizolvarea – proces fizico-chimic
 • Solubilitatea
 • Modalități de exprimare a concentrației soluțiilor (concentrația procentuală, concentrația molară)
 • Cristalohidrați
  Legile gazelor
 • Gazul ideal. Parametrii de stare
 • Volum molar
 • Ecuația de stare a gazelor ideale
 • Densitatea gazelor
  Procese de oxidare și reducere
 • Număr de oxidare
 • Reacții de oxidare și de reducere
 • Stabilirea coeficienților în reacțiile redox
 • Agenți oxidanți și agenți reducători
  Introducere în chimia organică
 • Obiectul chimiei organice. Elemente organogene
 • Legături chimice în chimia organică. Atomi de carbon
 • Formule procentuale, brute, moleculare
 • Clasificarea compușilor organici
  Hidrocarburi
 • Structură. Proprietăți fizice
 • Izomerie
 • Proprietăți chimice
 • Aplicații

Modele de subiecte

Modele de subiecte în limba română CCL 2020

Pentru fiecare item sunt propuse 5 variante de răspuns (A-E), dintre care una singură este corectă. Varianta E se va alege numai în cazul în care niciuna dintre variantele A, B, C, sau D nu sunt corecte. în cazul problemelor de calcul, rezultatul se va considera corect dacă doar ultima zecimală diferă de valoarea obținută prin calcul. Valorile rotunjite ale maselor atomice și ale unor constante necesare pentru rezolvarea problemelor se găsesc la sfârșitul testului.

Descarcă fișierul .

Modele de subiecte în limba maghiară CCL 2020

A kérdések összeállítása a honlapon közölt tematika alapján, valamint a IX.-es, X.-es, XI.-es és XII.-es tankönyvek figyelembe vételével történt. Minden kérdésre 5 lehetséges választ adtunk meg (A−E), amelyek közül csak egy helyes. Az E választ akkor választjuk, ha az A, B, C vagy D válaszok közül egyik sem felel meg. A számpéldák esetén helyesnek fogadjuk el azokat az eredményeket amelyek csak az utolsó számjegyben (tizedesben) különböznek a megadott értékektől. A megoldáshoz szükséges, felkerekített, atomtömegek és konstansok értékei a tesztek végén találhatóak.

Fájl letöltése .

Contact

Cum ajungi?

Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică este situată în centrul istoric al orașului Cluj-Napoca, în imediata vecinătate a Parcului Central, la 400 m de Primăria Municipiului Cluj-Napoca.

De la Autogară la Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică se poate ajunge fie cu autobuzul urmând traseul Autogară - Horea II (linia 39), apoi pe jos până la Stația Dacia cu preluare traseu Dacia - Dragalina II (linia CORA), fie cu taxi-ul (durata 10 min., preț aproximativ 15 lei).

De la Gara CFR la Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică se poate ajunge fie cu tramvaiul, urmând traseul Piața Gării 2 TRV - Baritiu 2 (linia 102), fie cu taxi-ul (durata 5 min., preț aproximativ 10 lei).

Coordonate GPS:
46°46'14.1"N 23°34'56.6"E
46.770570, 23.582388