Admitere 2021

 

OFERTA EDUCAŢIONALĂ PENTRU 2021-2022 - NIVEL MASTERFacultatea de Chimie şi Inginerie Chimică oferă la admitere următoarele domenii şi programe pentru anul universitar 2021-2022:

Domeniul / Programul

Limba de
predare

Locuri
bugetate

Locuri
cu taxă

Domeniul Chimie
durata studiilor 2 ani, cu frecvenţă

Chimie Avansată

română şi engleză

7

23

Chimie Clinică

română

12

18

Chimie Criminalistică

română

10

20

Modelare Moleculară în Chimie şi Biochimie

engleză

-

30

Tehnici Moderne de Sinteză în Chimie

maghiară

8

22

Domeniul Inginerie chimică
durata studiilor 2 ani, cu frecvenţă

Ingineria Materialelor şi Protecţia Mediului

română

10

20

Ingineria Proceselor Organice şi Biochimice

română

10

20

Inginerie Chimică Avansată de Proces

engleză

16

14

Procesarea şi Controlul Alimentelor (interdisciplinar cu Domeniul Chimie)

română

8

22

Chimia şi Ingineria Nano- şi Biomaterialelor

maghiară

11

19

Domeniul Ştiinţe ale educaţiei
durata studiilor 2 ani, cu frecvenţă

Master didactic în Chimie

română

7

9

Master didactic în Chimie

maghiară

7

6

TOTAL GENERAL MASTER

106

223

    Notă: Vor fi organizate acele programe de studiu pentru care, după finalizarea tuturor etapelor de admitere, există un număr de candidaţi admişi suficient de mare pentru a asigura sustenabilitatea programului de studiu.

    Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Oficiul Permanent al Admiterii, la adresa admitere.chem@ubbcluj.ro sau secretariat.chem@ubbcluj.ro