Admitere 2020

 

OFERTA EDUCAŢIONALĂ PENTRU 2020-2021 - NIVEL MASTERFacultatea de Chimie şi Inginerie Chimică oferă la admitere următoarele domenii şi programe pentru anul universitar 2020-2021:

Domeniul / Programul

Limba de
predare

Locuri
bugetate

Locuri
cu taxă

Studenţi
NON-UE

Domeniul Chimie
durata studiilor 2 ani, cu frecvenţă

Chimie Avansată

română şi engleză

8

22

10

Chimie Clinică

română

12

18

5

Chimie Criminalistică

română

8

22

5

Modelare Moleculară în Chimie şi Biochimie

engleză

-

30

15

Tehnici Moderne de Sinteză în Chimie

maghiară

9

21

-

Domeniul Inginerie Chimică
durata studiilor 2 ani, cu frecvenţă

Ingineria Materialelor şi Protecţia Mediului

română

8

22

5

Ingineria Proceselor Organice şi Biochimice

română

10

20

5

Inginerie Chimică Avansată de Proces

engleză

15

15

10

Procesarea şi Controlul Alimentelor (interdisciplinar cu Domeniul Chimie)

română

8

22

5

Chimia şi Ingineria Nano- şi Biomaterialelor

maghiară

9

21

-

TOTAL GENERAL MASTER

87

213

60

    Notă: Vor fi organizate acele programe de studiu pentru care, după finalizarea tuturor etapelor de admitere, există un număr de candidaţi admişi suficient de mare pentru a asigura sustenabilitatea programului de studiu.

    Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Oficiul Permanent al Admiterii, la adresa admitere@chem.ubbcluj.ro sau chem@chem.ubbcluj.ro