Admitere 2018

 

OFERTA EDUCAŢIONALĂ PENTRU 2018-2019 - NIVEL MASTERFacultatea de Chimie şi Inginerie Chimică oferă la admitere următoarele domenii şi programe pentru anul universitar 2018-2019:

Domeniul / Programul

Limba de
predare

Locuri bugetate

Locuri
cu taxă

Non UE

TOTAL

BUG

DP

 

Domeniul Chimie
durata studiilor 2 ani, cu frecvenţă

41

36

5

173

35

Chimie Avansată

română

8

7

1

29

10

Chimie Avansată, etnici

română

2

2

-

-

-

Chimie Clinică

română

17

14

3

22

5

Chimie Clinică, etnici

română

6

6

-

-

-

Chimie Criminalistică

română

-

-

-

45

5

Modelare Moleculară în Chimie şi Biochimie

engleză

-

-

-

35

15

Tehnici Moderne de Sinteză în Chimie

maghiară

8

7

1

42

-

 

Domeniul Inginerie Chimică
durata studiilor 2 ani, cu frecvenţă

53

47

6

172

25

Ingineria Materialelor şi Protecţia Mediului

română

9

8

1

34

5

Ingineria Materialelor şi Protecţia Mediului, etnici

română

2

2

-

-

-

Ingineria Proceselor Organice şi Biochimice

română

9

8

1

33

5

Ingineria Proceselor Organice şi Biochimice, etnici

română

3

3

-

-

-

Inginerie Chimică Avansată de Proces

engleză

14

12

2

26

10

Procesarea şi Controlul Alimentelor
(interdisciplinar cu Domeniul Chimie)

română

5

5

-

37

5

Procesarea şi Controlul Alimentelor
(interdisciplinar cu Domeniul Chimie), etnici

română

3

3

-

-

-

Chimia şi Ingineria Nano- şi Biomaterialelor

maghiară

8

6

2

42

-

 

TOTAL GENERAL MASTER

94

83

11

345

60

    Notă: Vor fi organizate acele programe de studiu pentru care, după finalizarea tuturor etapelor de admitere, există un număr de candidaţi admişi suficient de mare pentru a asigura sustenabilitatea programului de studiu.

    Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Oficiul Permanent al Admiterii, la adresa chem@chem.ubbcluj.ro