Admitere 2018

 

OFERTA EDUCAŢIONALĂ PENTRU 2018-2019 - NIVEL MASTERFacultatea de Chimie şi Inginerie Chimică oferă la admitere următoarele domenii şi programe pentru anul universitar 2018-2019, sesiunea septembrie:

Domeniul / Programul

Limba de
predare

Locuri
bugetate

Locuri
cu taxă

 

Domeniul Chimie
durata studiilor 2 ani, cu frecvenţă

Chimie Avansată

română

-

28

Chimie Clinică

română

-

28

Chimie Criminalistică

română

-

45

Modelare Moleculară în Chimie şi Biochimie

engleză

-

35

Tehnici Moderne de Sinteză în Chimie

maghiară

-

40

Chimie Avansată, etnici

română

2

-

Chimie Clinică, etnici

română

4

-

 

Domeniul Inginerie Chimică
durata studiilor 2 ani, cu frecvenţă

Ingineria Materialelor şi Protecţia Mediului

română

-

34

Ingineria Proceselor Organice şi Biochimice

română

-

30

Inginerie Chimică Avansată de Proces

engleză

-

24

Procesarea şi Controlul Alimentelor (interdisciplinar cu Domeniul Chimie)

română

-

39

Chimia şi Ingineria Nano- şi Biomaterialelor

maghiară

-

41

Ingineria Materialelor şi Protecţia Mediului, etnici

română

2

-

Ingineria Proceselor Organice şi Biochimice, etnici

română

2

-

Procesarea şi Controlul Alimentelor (interdisciplinar cu Domeniul Chimie), etnici

română

3

-

 

TOTAL GENERAL MASTER

13

344

    Notă: Vor fi organizate acele programe de studiu pentru care, după finalizarea tuturor etapelor de admitere, există un număr de candidaţi admişi suficient de mare pentru a asigura sustenabilitatea programului de studiu.

    Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Oficiul Permanent al Admiterii, la adresa chem@chem.ubbcluj.ro