Admitere 2020

 

OFERTA EDUCAŢIONALĂ PENTRU 2020-2021 - NIVEL LICENŢĂFacultatea de Chimie şi Inginerie Chimică oferă la admitere următoarele domenii şi specializări pentru anul universitar 2020-2021, sesiunea septembrie:

Domeniul / Specializarea

Limba
de studiu

Locuri
bugetate

Locuri
cu taxă

 

Domeniul Chimie
durata studiilor 3 ani, cu frecvenţă

Specializarea Chimie

română

3

11

Specializarea Chimie

maghiară

6

32

 

Domeniul Inginerie Chimică
durata studiilor 4 ani, cu frecvenţă

Specializarea Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie

română

1

16

Specializarea Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie

maghiară

8

5

Specializarea Chimie alimentară şi tehnologii biochimice

română

1

24

Specializarea Inginerie biochimică

română

4

7

Specializarea Ingineria şi informatica proceselor chimice şi biochimice

română

-

16

Specializarea Ingineria substanţelor anorganice şi protecţia mediului

română

4

28

Specializarea Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice şi nanomateriale

română

8

30

 

Locuri pentru absolvenţi ai liceelor situate în mediul rural
corespunzător domeniilor de mai sus

3

-

 

TOTAL GENERAL LICENŢĂ

38

169

    Notă: Vor fi organizate acele specializări pentru care, după finalizarea tuturor etapelor de admitere, există un număr de candidaţi admişi suficient de mare pentru a asigura sustenabilitatea specializării.

    Modul pedagogic pentru cariera didactică - detalii

    Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Oficiul Permanent al Admiterii, la adresa chem@chem.ubbcluj.ro