Admitere 2018

 

OFERTA EDUCAŢIONALĂ PENTRU 2018-2019 - NIVEL LICENŢĂFacultatea de Chimie şi Inginerie Chimică oferă la admitere următoarele domenii şi specializări pentru anul universitar 2018-2019:

Domeniul / Specializarea (Limba de studiu)

Locuri bugetate, din care:

Locuri
cu taxă

Non UE

TOTAL

BUG

DP

FCD

 

Domeniul Chimie
durata studiilor 3 ani, cu frecvenţă

51

41

3

7

44

10

Specializarea Chimie (în limba română)

32

26

2

4

14

10

Specializarea Chimie, etnici (în limba română)

4

4

-

-

-

-

Specializarea Chimie (în limba maghiară)

15

11

1

3

30

-

 

Domeniul Inginerie Chimică
durata studiilor 4 ani, cu frecvenţă

124

107

17

0

132

24

Specializarea Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie (în limba română)

15

14

1

-

17

4

Specializarea Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie, etnici (în limba română)

2

2

-

-

-

-

Specializarea Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie (în limba maghiară)

24

22

2

-

1

-

Specializarea Chimie alimentară şi tehnologii biochimice (în limba română)

15

14

1

-

23

4

Specializarea Chimie alimentară şi tehnologii biochimice, etnici (în limba română)

2

2

-

-

-

-

Specializarea Inginerie biochimică (în limba română)

28

22

6

-

5

4

Specializarea Inginerie biochimică, etnici (în limba română)

1

1

-

-

-

-

Specializarea Ingineria şi informatica proceselor chimice şi biochimice (în limba română)

16

14

2

-

24

4

Specializarea Ingineria şi informatica proceselor chimice şi biochimice, etnici (în limba română)

1

1

-

-

-

-

Specializarea Ingineria substanţelor anorganice şi protecţia mediului (în limba română)

10

8

2

-

31

4

Specializarea Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice şi nanomateriale (în limba română)

10

7

3

-

31

4

 

Locuri pentru absolvenţi ai liceelor situate în mediul rural
corespunzător domeniilor de mai sus

4

4

-

-

-

-

 

TOTAL GENERAL LICENŢĂ

179

152

20

7

176

34

Locuri bugetate:
BUG - Locuri bugetate repartizate facultăţii, împărţite pe specializări
   DP - Locuri bugetate repartizate pe domenii prioritare, împărţite pe specializări
FCD - Locuri bugetate pentru programul de formare a cadrelor didactice, la specializarea Chimie

    Modul pedagogic pentru cariera didactică - detalii

    Notă: Vor fi organizate acele specializări pentru care, după finalizarea tuturor etapelor de admitere, există un număr de candidaţi admişi suficient de mare pentru a asigura sustenabilitatea specializării.

    Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Oficiul Permanent al Admiterii, la adresa chem@chem.ubbcluj.ro