Admitere 2018

 


În anul 2018, concursul de admitere la Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică, Universitatea Babeş-Bolyai, se desfăşoară în două sesiuni. Înscrierea pentru sesiunea iulie 2018 se face la sediul facultăţii, conform calendarului anunţat.

Pentru ocuparea posibilelor locuri rămase vacante se va organiza o a doua sesiune după un calendar care se va afişa după finalizarea sesiunii din vară.


Pentru a fi complet informaţi referitor la condiţiile de desfăşurare a concursului de admitere în anul universitar 2018-2019, vă rugăm să descărcaţi şi să consultaţi în întregime Regulamentul cadru de admitere la Universitatea Babeş-Bolyai, precum şi Anexa Facultăţii de Chimie şi Inginerie Chimică la Regulamentul UBB pentru Admiterea 2018.


Pentru facilitarea procesului de înscriere vă recomandăm:
- preînscrierea on-line, valabilă pentru toate facultăţile Universităţii Babeş-Bolyai la care candidatul doreşte să se înscrie la Concursul de Admitere pentru anul universitar 2018-2019;
- documente necesare înscrierii la Admiterea 2018, nivel licenţă, respectiv nivel master;
- documente necesare la confirmarea locului ocupat, nivel licenţă, respectiv nivel master;
- parcurgerea în avans a Formularului de înscriere la Admiterea 2018, nivel licenţă, respectiv nivel master (acesta se poate imprima şi completa de către candidat) - model completat: nivel licenţă  nivel master.


Înscrierea la doctorat în domeniile Chimie şi Inginerie Chimică se face prin intermediul Institutului de Studii Doctorale al Universităţii Babeş-Bolyai.