ADMITERE 2018

 

 

CALENDARUL ADMITERII 2018 -- Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică

 

Faza a II-a: Sesiunea septembrie 2018 - NIVEL LICENŢĂ

10-12
septembrie

-   Înscrierea candidaţilor la sediul facultăţii

13
septembrie

-   Test admitere* - nivel licenţă, ora 11
-   Afişarea rezultatelor

13-14
septembrie

-   Depunerea şi rezolvarea contestaţiilor
-   Afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor

14 şi 17
septembrie

-   Prima etapă de confirmare a ocupării locului de către cei admişi

17
septembrie

-   Afişarea rezultatelor după prima etapă de confirmare

18
septembrie

-   A doua etapă de confirmare a ocupării locului de către candidaţii admişi în urma redistribuirii pe locurile rămase vacante după prima etapă de confirmare

18
septembrie

-   Afişarea rezultatelor după a doua etapă de confirmare

20
septembrie

-   Afişarea rezultatelor finale ale celei de-a doua sesiuni de admitere

* Candidaţii se vor prezenta la testul de admitere cu legitimaţia de concurs şi cartea de identitate.


Faza a II-a: Sesiunea septembrie 2018 - NIVEL MASTER

10-13
septembrie

-   Înscrierea la sediul facultăţii

13
septembrie

-   Interviu de admitere** - nivel master, ora 15
-   Afişarea rezultatelor

13-14
septembrie

-   Depunerea şi rezolvarea contestaţiilor
-   Afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor

14 şi 17
septembrie

-   Prima etapă de confirmare a ocupării locului de către cei admişi

17
septembrie

-   Afişarea rezultatelor după prima etapă de confirmare

18
septembrie

-   A doua etapă de confirmare a ocupării locului de către candidaţii admişi în urma redistribuirii pe locurile rămase vacante după prima etapă de confirmare

18
septembrie

-   Afişarea rezultatelor după a doua etapă de confirmare

20
septembrie

-   Afişarea rezultatelor finale ale celei de-a doua sesiuni de admitere


** Candidaţii se vor prezenta la interviul de admitere cu legitimaţia de concurs şi cartea de identitate.